Statistikas tabula

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem

TU030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 15.02.2021