Statistikas tabula

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
TU030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti