Statistikas tabula

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
TU020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada septembri 14.11.2018
Par 2018. gada oktobri 14.12.2018