Statistikas tabula

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem

TU020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada janvāri
Dati atjaunoti