Statistikas tabula

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem

TU020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada septembri 13.11.2020
Par 2020. gada oktobri 15.12.2020
Par 2020. gada novembri 15.01.2021
Par 2020. gada decembri 15.02.2021
Par 2021. gada janvāri 15.03.2021