Statistikas tabula

Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

TU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 15.03.2021