Statistikas tabula

Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

TU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada janvāri
Dati atjaunoti