Statistikas tabula

Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tabulas kods datubāzē
TU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 14.12.2018