Preses relīze

Par ceļotāju apsekojuma rezultātiem 2010.gadā

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā ceļotāju apsekojuma rezultāti liecina, ka ārvalstu ceļotāji 5042 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 6,7% vairāk nekā 2009. gadā.

No kopējā ārvalstu viesu skaita 73% Latvijā uzturējušies mazāk nekā 24 stundas. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,9 diennaktis.

No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 74% apmetušies viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 26% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 36% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

2010. gadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 333,9 milj.Ls, kas ir par 3% mazāk nekā 2009. gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji – 34% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 19% no Igaunijas, 7% no Zviedrijas, 7% no Krievijas, 4% no Vācijas un 4% no Polijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 40% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 30% darījumu kārtošanu un 20% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.

Informāciju par Latviju 23% vairākdienu ārvalstu ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 20% no radiem, draugiem un paziņām, 16% savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 14% no darījuma pieredzes, 7% no tūrisma rokasgrāmatām un 6% no masu saziņas līdzekļiem.
No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, kas 2010. gadā šķērsoja Latvijas valsts robežu, 51% izmantoja gaisa transportu, 32% - autotransportu, 9% - jūras transportu un 8% - dzelzceļa transportu.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izdevumu struktūra (procentos)
20102009

Sekojošā tabula raksturo, kā ārvalstu vairākdienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.


Ceļojumu raksturojošo rādītāju vērtējums (procentos)

 

Pavisam

Tai skaitā vērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

66,9

27,9

3,3

1,9

Cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

47,2

37,0

11,9

3,9

Cilvēku atsaucība

100

64,0

28,7

5,4

1,9

Pilsētu tīrība

100

61,1

28,8

7,2

2,9

Izklaides iespējas

100

48,5

19,0

5,4

27,1

Svešvalodu zināšanas

100

57,1

30,9

7,7

4,3


Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2010. gadā Latvijas iedzīvotāji 3090 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, tas ir par 1,0% vairāk nekā 2009.gadā . Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 4,9 diennaktis.

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis - Lietuvu (29%), Krieviju (18%), Igauniju (12%) un 7% ir apmeklējuši Vāciju.

Pavisam 2010. gadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 368,2 milj.Ls, kas ir par 10% mazāk nekā 2009. gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2010. gadā šķērsoja valsts robežu, 32% bija devušies atpūtas braucienos, 29% apmeklējuši radiniekus un draugus, 20% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.

Vairākdienu ceļojumos visvairāk devušiesi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25-44 gadiem (50% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārvalstīm devušies galvenokārt atpūsties – 31%, apmeklēt radus un draugus – 27% un kārtot darījumus – 21%. Gados jaunākie ceļotāji (15–24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem – 42%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 26%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk apciemoja draugus un radiniekus – 31%, devās atpūtas braucienos – 26% un darījuma braucienos – 26%. Vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem, uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 74%.

Atgriežoties mājās, visvairāk Latvijas vairākdienu ceļotāji izmantoja gaisa transportu - 57%, 29% izmantoja autotransportu, 9% - jūras transportu un 5% - dzelzceļa transportu.

Vairākdienu Latvijas ceļotāju izdevumu struktūra (procentos)
20102009


Latvijas ceļotāju ārvalstu ceļojumu vērtējums pa valstīm (vairākdienu ceļotāji)
(procentos)

   

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

54,9

35,4

9,7

Baltkrievija

100

36,4

49,8

12,2

1,6

Francija

100

64,5

32,2

2,9

0,4

Igaunija

100

49,2

40,0

9,8

0,4

0,6

Krievija

100

22,9

36,8

33,8

6,0

0,5

Lietuva

100

35,6

32,7

28,8

1,1

1,8

Polija

100

43,9

27,7

27,6

0,8

Somija

100

34,9

48,1

17,0

Ukraina

100

28,9

40,6

30,5

Vācija

100

48,0

38,4

13,4

0,1

0,1

Zviedrija

100

45,5

46,2

8,2

0,1

 

 
 
Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.67366810
Edīte Miezīte
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi