Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2006.g.3.cet.

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Aptaujāti tiek gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju viesi, kuri dodas prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka š.g. 3.ceturksnī, salīdzinājumā ar 2005.gada attiecīgo ceturksni, ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 25,7%.

Robežu šķērsojošo ārvalstu ceļotāju skaits (tūkst.)

 

Pavisam 2006.gada 3.ceturksnī ārvalstu viesi Latvijas robežu šķērsojuši 1660 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu viesu skaita 65% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1,8 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk par diennakti, šeit uzturējās vidēji 4,5 diennaktis (2005.g. 3. ceturksnī – 5,4 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši tuvējo kaimiņvalstu iedzīvotāji – 36% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 21% no Igaunijas, 7% no Krievijas, 6% no Somijas un no Vācijas, un 5% no Zviedrijas.

Aptaujāti par Latvijas apmeklējuma iemesliem – 37% ārzemju ceļotāju kā iemeslu norādīja atpūtu, 23% norādīja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 15% no visiem aptaujātiem kā ceļojuma iemeslu minēja draugu, radinieku apmeklējumu un 10% darījumu kārtošanu.

2006.gada 3.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 90.1 milj. Ls, kas ir par 21 milj. latu, jeb 24% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vidēji dienā, 2006.gada 3.ceturksnī, ceļotāji iztērēja 31 Ls, kas ir par 3 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudas tērējuši ceļotāji no Vācijas – 9.9 milj. Ls, Krievijas – 9.8 milj. Ls, Lietuvas – 9.7 milj. Ls, Somijas – 8.4 milj. Ls, Zviedrijas – 8.2 milj. Ls un no Igaunijas – 6.5 milj. Ls.

35% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 46% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 22% pie radiem vai draugiem. No visiem vairāku dienu ceļotājiem 41% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju ārzemju ceļotāji galvenokārt ieguvuši no interneta – 21%, 19% ir ieguvuši informāciju savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, no radiem, draugiem un paziņām – 17%, 16% – no tūrisma rokasgrāmatām, 7% – no masu saziņas līdzekļiem un no tūrisma aģentūrām – 7%.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

 

Sekojošā tabula raksturo, kā ārzemju vairāku dienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

70,6

20,7

4,1

4,6

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

55,2

34,5

4,7

5,6

Cilvēku atsaucība

100

71,1

22,9

3,3

2,7

Pilsētu tīrība

100

69,4

25,2

2,8

2,6

Izklaides iespējas

100

49,1

19,2

3,3

28,4

Svešvalodu zināšanas

100

53,1

31,0

10,5

5,4

 

Latvijas ceļotāji ārzemēs

Latvijas iedzīvotāji 2006.gada 3.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, 1018 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i. par 13,7% vairāk nekā pagājušā gada 3.ceturksnī.

Robežu šķērsojošo Latvijas ceļotāju skaits (tūkst.)

 

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši mūsu kaimiņvalstis - Lietuvu (34%), Igauniju (17%), Krieviju (10%), Poliju (7%), kā arī 6% ir apmeklējuši Vāciju. No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2006.gada 3.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, šķērsojuši valsts robežu, 28% apmeklējuši radiniekus un draugus, 27,6% bija devušies atpūtas braucienos, 13,3% bija devušies iepirkties un 11,6% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījuma braucienus. Vidēji Latvijas iedzīvotāji 2006. gada 3. ceturksnī ārvalstīs pavadījuši 4,1 diennaktis, kas ir vairāk, nekā 2005. gada attiecīgajā laika posmā (3,9 diennaktis).

Pavisam 2006.gada 3.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 141,6 milj. Ls, kas ir par 46,4 milj. Ls jeb 33% vairāk nekā 2005.gada 3.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē ievērojami vairāk līdzekļu (par 51,5 milj latu vairāk) nekā ārvalstu ceļotāji Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 42,5 milj. Ls, Vācijā – 14,6 milj. Ls, Krievijā – 8,9 milj. Ls, Zviedrijā – 7,1 milj. Ls, Turcijā – 5,8 milj. Ls, Lielbritānijā - 5,6 milj. Ls, bet Polijā 5,1 milj. Ls, Itālijā – 3,9 milj. Ls un Igaunija 3,8 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 106,9 milj. Ls, bet NVS – 13,4 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 34 Ls. Ja kā galvenais ceļojuma iemesls minēta iepirkšanās, vidēji dienā tika iztērēti 786 Ls.

Aktīvākie vairāku dienu ceļotāji, kā parasti, bijuši vīrieši (61%). Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (54% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, atpūsties – 39%, apmeklēt radus un draugus – 23% un kārtot darījumus – 16%. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem – 48%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 29%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk apmeklēja radus un draugus – 35%, devās atpūtas braucienos – 28% un piedalījās darījuma braucienos– 15%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 72%.

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

 

Ārzemju ceļojumu novērtējums

Ārzemju ceļojumu novērtējums pa valstīm
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

60,6

30,6

8,8

0,0

0,0

Baltkrievijas

100

36,9

52,4

10,1

0,6

0,0

Francija

100

51,4

39,8

8,8

0,0

0,0

Igaunijas

100

48,4

42,4

7,4

1,8

0,0

Krievijas

100

44,6

37,0

15,1

3,2

0,1

Lietuvas

100

47,8

42,4

8,7

1,1

0,0

Polijas

100

45,1

40,3

13,0

1,6

0,0

Somijas

100

37,3

54,8

6,0

1,9

0,0

Ukraina

100

56,2

27,9

8,9

7,0

0,0

Vācijas

100

50,1

42,4

7,5

0,0

0,0

Zviedrijas

100

56,0

36,2

7,8

0,0

0,0

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi