Preses relīze

Ceļotāju apsekojuma rezultāti 2006.gada pirmajā ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Aptaujāti tiek gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju viesi, kuri dodas prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka š.g. 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2005.gada attiecīgo ceturksni ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 30%.

Pavisam 2006.gada 1.ceturksnī ārvalstu viesi Latvijas robežu šķērsojuši 845 tūkst. reizes, no kopējā ārvalstu viesu skaita 70% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1.4 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk par diennakti, šeit uzturējās vidēji 4.0 diennaktis (2005.g.- 3.9 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši tuvējo kaimiņvalstu iedzīvotāji - 44% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 26% - no Igaunijas, 5% - no Krievijas, 5%- no Polijas, 4% - no Somijas un 3% - no Vācijas.

 

Aptaujāti par Latvijas apmeklējuma iemesliem, 28% ārvalstu ceļotāju norādīja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 26% kā iemeslu norādīja atpūtu, 15% - darījumu kārtošanu un 13% - draugu, radinieku apmeklējumu.

2006.gada 1.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 42.1 milj. Ls (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi), kas ir par 10.3 milj. latu jeb 32% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Vidēji dienā 2006.gada 1.ceturksnī ceļotāji iztērēja 36 Ls, kas ir par 1 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudu tērējuši ceļotāji no Lietuvas – 7.8 milj. Ls, Vācijas – 3.9 milj. Ls, Lielbritānijas – 3.9 milj. Ls, Igaunijas – 3.7 milj. Ls, Somijas – 3.2 milj. Ls, Krievijas – 2.9 milj. Ls un Īrijas - 2.9 milj. Ls.

30% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 58% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 24% pie radiem

vai draugiem. No visiem vairāku dienu ceļotājiem 26% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju ārzemju ceļotāji galvenokārt ieguvuši savu iepriekšējo apmeklējumu laikā - 24%, 20% - no radiem, draugiem un paziņām, 16% - Internetā, 13% izmantoja darījumu informāciju, 12% - no masu medijiem un 6% smēlās informāciju no tūrisma rokasgrāmatām.

Sekojošā tabula raksturo, kā ārzemju vairāku dienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums

(procentos)

 

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti 
atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

80.7

17.5

1.0

0.8

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

66.2

30.1

1.5

2.2

Cilvēku atsaucība

100

74.9

21.0

2.9

1.2

Pilsētu tīrība

100

68.4

24.4

4.4

2.8

Izklaides iespējas

100

58.2

15.8

1.2

24.8

Svešvalodu zināšanas

100

63.5

25.6

5.3

5.6

Latvijas ceļotāji ārzemēs

Latvijas iedzīvotāji 2006.gada 1.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, 609 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 11% vairāk nekā pagājušā gada 1.ceturksnī. Visbiežāk Latvijas ceļotāji 

apmeklējuši mūsu kaimiņvalstis - Lietuvu (33%), Igauniju (18%), Krieviju (14%) un Baltkrieviju (6%). No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2006.gada 1.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, šķērsojuši valsts robežu, 27% apmeklējuši radiniekus un draugus, 26% bija devušies atpūtas braucienos, 16% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījuma braucienus, bet 11% bija devušies iepirkties. Vidēji Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši 3.3 diennaktis, kas ir tik pat daudz, kā pērn attiecīgajā laika posmā.

Pavisam 2006.gada 1.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 68,3 milj. Ls, kas ir par 5.6 milj. Ls jeb 9% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē ievērojami vairāk nekā ārzemnieki Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 16.1 milj. Ls, Krievijā – 7.9 milj. Ls, Lielbritānijā - 5.5 milj. Ls, Vācijā – 4.4 milj. Ls, Itālijā – 4.2 milj. Ls, bet Igaunijā 1.4 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 47.3 milj. Ls, bet NVS – 10.7 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 34 Ls. Ja kā galvenais ceļojuma iemesls minēta iepirkšanās, vidēji dienā tika iztērēti 693 Ls.

Aktīvākie vairāku dienu ceļotāji, kā parasti, bijuši vīrieši (56%). Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (57% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, apmeklēt radus un draugus, atpūsties un kārtot darījumus. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem, kā arī draugu un radinieku apmeklējumiem, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji uz ārzemēm devušies, lai apciemotu radus un draugus. 48% Latvijas ceļotāju savu ārzemju ceļojumu novērtējuši kā ļoti labu, 37% kā labu, 13% kā apmierinošu, bet 2% kā sliktu.

 

Ārzemju ceļojumu novērtējums pa valstīm

(procentos)

   

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Pavisam

100

48.4

36.7

12.6

1.9

0.4

Tai skaitā ceļotāji atgriezās no:

Austrijas

100

59.2

33.2

7.6

-

-

Baltkrievijas

100

35.5

45.7

18.2

0.6

-

Francijas

100

61.3

23.9

10.3

4.5

-

Igaunijas

100

54.9

32.3

11.1

-

1.7

Krievijas

100

40.6

33.5

18.5

6.0

1.4

Lietuvas

100

48.0

34.4

15.5

2.1

-

Polijas

100

26.9

43.4

22.5

7.2

-

Somijas

100

39.3

40.0

20.7

-

-

Ukrainas

100

43.6

38.6

12.9

4.9

-

Vācijas

100

28.4

52.7

13.6

5.3

-

Zviedrijas

100

53.8

43.6

2.6

-

-

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi