Preses relīze

Robežšķērsotāju apsekojuma rezultāti 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija par 2005.gada 4.ceturksni liecina, ka Latvijas iedzīvotāji robežu šķērsojuši 732 tūkst. reizes, kas ir par 23% vairāk nekā 2004.gada 4.ceturksnī. Latvijas iedzīvotāji visvairāk devušies uz kaimiņvalstīm – Lietuvu (33%), Igauniju (19%) un Krieviju (16%) un kā galvenos ceļojuma motīvus minējuši draugu un radinieku apmeklējumu (29%), biznesa darījumu kārtošanu (19%), iepirkšanos (18%) un atpūtu (17%).

Apsekojuma rezultāti arī liecina, ka ārvalstu viesi, kuri izbrauc no Latvijas, 2005.gada 4.ceturksnī Latvijas robežu šķērsojuši 877 tūkst. reizes, kas ir par 21% vairāk, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo ceturksni. Arī lielākais skaits ārvalstu viesu ieradušies no kaimiņvalstīm – Lietuvas (42%) un Igaunijas (24%). 30% ārvalstu viesu Latviju apmeklējuši caurbraucot (tranzītā), savukārt 24% kā galveno ceļojuma motīvu minējuši atpūtu, 15% - draugu un radinieku apmeklējumu, 14% - biznesa darījumu kārtošanu.

Latvijas ceļotāji

CSP robežu šķērsojošo personu apsekojuma rezultāti kopumā par 2005.gadu liecina, ka Latvijas iedzīvotāju ceļojuma mērķi jau vairākus gadus ir nemainīgi – joprojām lielākais vairums ceļotāju dodas uz kaimiņvalstīm, visvairāk uz Lietuvu (30%), tad seko Igaunija (20%), Krievija (14%) un Baltkrievija (6%). Uz Eiropas Savienības valstīm pagājušajā gadā devās 74% ceļotāju, bet uz NVS valstīm 22%.

No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2005.gadā, apmeklējuši ārvalstis, 28% bija devušies apmeklēt draugus un radiniekus, 22% - atpūsties, 17% - kārtot biznesa darījumus, bet 15% kā galveno ceļojuma motīvu nosauca iepirkšanos. Pēdējo gadu laikā pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas kā galveno ārzemju ceļojuma motīvu min atpūtu. Piemēram, ja 1996.gadā atpūsties uz ārzemēm devās 6% ceļotāju, tad 2005.gadā jau 22%.

2005.gadā Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 322 milj. Ls, kas ir par 124 milj. Ls vairāk nekā iepriekšējā gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, tēriņi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Jāatzīmē, ka 2005.gadā Latvijas ceļotāju izdevumi ārzemēs bijuši par 132 milj. Ls lielāki nekā ārzemnieku tēriņi Latvijā. Lietuvā ceļotāji iztērējuši 61 milj. Ls jeb 19% no kopējiem tēriņiem, Krievijā - 37 milj. Ls jeb 12% no ārzemēs iztērētā, bet Vācijā - 35 milj. Ls (11%).

Eiropas Savienības valstīs pavisam iztērēti 223 milj. Ls, ievērojami mazāk tērēts NVS valstīs - 53 milj. Ls.

2005.gadā viena ceļotāja vidējie tēriņi dienā palielinājušies līdz 35 Ls (2004. gadā – 27 Ls).

 Ja brauciena galvenais motīvs bija iepirkšanās, tad tika iztērēts ievērojami vairāk - vidēji 495 Ls dienā (2004.gadā 374 Ls dienā).

2005. gadā Latvijas iedzīvotāji ārzemēs vidēji pavadījuši 3.2 diennaktis, kas ir par 0.3 diennaktīm vairāk nekā pagājušajā gadā. Visgarākie ceļojumi bijuši uz ASV, Lielbritāniju un Norvēģiju, visīsākie - uz Igauniju un Lietuvu.

62% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas ceļotāji t.i. nenakšņoja valstī, kuru apmeklēja; 16% ceļojuma ilgums bija 1 – 3 dienas, 13% - no 4 līdz 7 dienām un 9% ceļotāju ārzemēs uzturējās ilgāk par nedēļu.

Latvijas ceļotājus raksturojošie rādītāji

(pēc izlases veida apsekojuma datiem)

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie
izdevumi ārzemēs,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2000

2589

147.9

2.6

22

2001

2651

137.0

2.8

19

2002

2310

137.4

3.4

18

2003

2299

182.5

3.6

22

2004

2456

197.5

2.9

27

2005

2894

322.0

3.2

35

Latvijas ceļotāji, kuri uzturējās ārzemēs ilgāk nekā vienu dienu, pārsvarā savu ceļojumu vērtē kā ļoti labu un labu - 84%. Visaugstāko novērtējumu saņēmuši ceļojumi uz Slovākiju, Itāliju, Franciju un ASV.

ĀRVALSTU CEĻOTĀJI LATVIJĀ

Apsekojuma rezultāti kopumā par 2005.gadu liecina, ka ārzemju viesi, izbraucot no Latvijas, 3774 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 741 tūkst. vairāk nekā pērn. Lielākā daļa ārzemju viesu bijuši tuvāko kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – iedzīvotāji. No Eiropas Savienības valstīm ieradās 89% ārzemju viesu.

Pēc apsekojuma datiem 31%  ārzemnieku Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā). Brīvdienu pavadīšanu Latvijā kā galveno ceļojuma motīvu minējuši 28% ārzemju viesu, draugu un radu apmeklējumu - 14% ārzemju viesu, bet darījumu kārtošanu - 12%.

Pērn Latvijā viesi vidēji uzturējās 1.5 dienu, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā (1.7). 70% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas  viesi, t.i. valstī nenakšņoja; 21% ceļojums ilga 1 - 3 dienas, 6% - 4 līdz 7 dienas un tikai 3% valstī uzturējās ilgāk nekā 7 dienas. 52% no ārzemju vairākdienu ceļotājiem apmetās viesnīcās, 24% - pie radiem vai draugiem.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2005. gadā 37% ārzemju vairākdienu viesi Latvijā ieradās pirmo reizi. Ceļotāju visbiežāk apmeklētās vietas Latvijā bija - Rīga, kur viesojās 57% no visiem vairākdienu ceļotājiem, pēc tam seko Liepāja - 9%, Rīgas rajons - 6% un Jūrmala - 5%.

2005. gadā ārzemju ceļotāji Latvijā iztērējuši 190 milj. Ls, kas ir par 48 milj. Ls vairāk nekā 2004.gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Visvairāk naudas Latvijā tērējuši ceļotāji no Vācijas (21 milj. Ls) un Krievijas (20 milj. Ls). Vidēji dienā ceļotāji tērējuši 33 Ls, bet ja nakšņots viesnīcā, vidējie tēriņi bijuši ievērojami lielāki – 67 Ls dienā, savukārt tie ceļotāji, kuri bija apmetušies pie radiem un draugiem, dienas laikā izdeva vidēji 16 Ls.

ĀRZEMJU CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI

(pēc izlases veida apsekojuma datiem)

  

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie izdevumi
Latvijā,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2000

1914

74.4

1.8

22

2001

2039

70.8

1.8

19

2002

2273

96.0

2.1

20

2003

2470

124.4

1.9

27

2004

3033

141.9

1.7

27

2005

3774

190.0

1.5

33

Ārzemju ceļotāji lielākoties ir apmierināti ar Latvijas apmeklējumu, īpaši atzinīgi novērtējot pakalpojumu kvalitāti un cilvēku atsaucību. Salīdzinoši zemāk gan tiek vērtētas preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība, Latvijas iedzīvotāju svešvalodu zināšanas un izklaides iespējas.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi