Preses relīze

Par Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par ceļojumiem 2006.g. 3.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā apsekojuma rezultāti liecina, ka 2006.gada 3.ceturksnī pa Latviju atpūtas nolūkos (pie radiem, atpūtai brīvā dabā un tml.), šķērsojot pilsētas vai administratīvā rajona robežas, devās 57% Latvijas iedzīvotāju.

Visizplatītākie bija vienas dienas (bez nakšņošanas) braucieni. Tos veica 48% no visiem iedzīvotājiem, kuri viena brauciena laikā vidēji iztērēja 9,4 Ls. Īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) priekšroku deva 20% iedzīvotāju, iztērējot vidēji 13,7 Ls viena brauciena laikā. Garajos atpūtas braucienos pa Latviju (4 un vairāk diennaktis) devās 5% iedzīvotāju un iztērēja vidēji 33,1 Ls viena brauciena laikā. Atpūtas braucienu vairāk izvēlējušās sievietes (54%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 25-44 gadiem (42%).

Dodoties atpūtas braucienos, iedzīvotāji parasti izmantojuši privātās naktsmītnes – 88%. Visbiežāk atpūtas braucienā ceļotāji izmantoja vieglo automobili – 64%.

Iecienītākie ceļotāju galamērķi Latvijā bija Rīga, Jūrmala un Rīgas rajons. Uz Rīgu veikti 18,7% no visiem atpūtas braucieniem, bet vienas dienas (bez nakšņošanas) atpūtas braucieni bija 22,6%. Uz Rīgu tika veikti 4,8% no visiem īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) un 9,3% no visiem garajiem atpūtas braucieniem pa Latviju (4 un vairāk diennaktis).

Vidējais atpūtas braucienu ilgums bija 2,5 diennaktis. Garajiem braucieniem vidējais ilgums bija 7,8 diennaktis.

Darījumu braucienos ar nakšņošanu Latvijas robežās devušies 1,3% iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, iztērējot vidēji 37 Ls viena brauciena laikā. Tajos vairāk braukuši vīrieši – 53,7%. Visvairāk darījumu braucienus veikuši iedzīvotāji vecumā no 25–44 gadiem. Visbiežāk darījuma braucienu galamērķis bijusi Rīga – 28,1%. Visvairāk izmantotais transports – vieglais automobilis – 73.6%. Vidējais uzturēšanās ilgums darījumu braucienā – 2,6 diennaktis.

Izmantotais transporta veids braucienos pa Latviju
(procentos)

Īsie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu
(1-3 naktis)

Garie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu
(4 un vairāk naktis)

Darījumu braucieni ar nakšņošanu

Kopā

100.0

100.0

100.0

Vieglais automobilis

66.0

52.4

73.6

Autobuss

26.0

34.5

18.2

Vilciens

7.1

12.6

8.2

Cits transports

0.9

0.5

0


Īsajos atpūtas braucienos ar nakšņošanu (1-3 naktis) 72,4% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, bet 23,9% devās uz ārzemēm. Tikai 3,7% bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Garajos atpūtas braucienos (4 un vairāk naktis) 74,2% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, 23,1% bija apmeklējuši ārzemes. Tikai 2,7% bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Darījumu braucienos 70,9% iedzīvotāju brauca tikai pa Latviju, 24,5% devušies uz ārzemēm, bet 4,6% ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Iedzīvotāju veiktie braucieni (procentos)


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi