Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) robežu šķērsojošopersonu izlases veida apsekojuma rezultāti liecina,ka 2006.gadā Latvijas iedzīvotāji kopumā šķērsojuši valsts robežu 3.1 milj. reižu, kas ir par 7.6% vairāk nekā 2005. gadā. Latvijas iedzīvotāju ceļojuma mērķi jau vairākus gadus ir nemainīgi – joprojām lielākais vairums ceļotāju dodas uz kaimiņvalstīm, visvairāk uz Lietuvu (33%), tad seko Igaunija (17%), Krievija (11%) un Baltkrievija (6%). Uz Eiropas Savienības valstīm pagājušajā gadā devās 77% ceļotāju, bet uz NVS valstīm 18%.

 

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu
(procentos)

 

No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2006.gadā, apmeklējuši ārvalstis, 27% bija devušies apmeklēt draugus un radiniekus, 24% - atpūsties, 14% - kārtot biznesa darījumus, bet 14% kā galveno ceļojuma motīvu nosauca iepirkšanos. Pēdējo gadu laikā pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas kā galveno ārzemju ceļojuma motīvu nosauc atpūtu. Piemēram, ja 1996.gadā atpūsties uz ārzemēm devās 6% ceļotāju, tad 2006.gadā jau 24%.

2006. gadā Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 405 milj. Ls, kas ir par 83 milj. Ls vairāk nekā iepriekšējā gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Jāatzīmē, ka 2006.gadā Latvijas ceļotāju tēriņi ārzemēs bijuši par 138 milj. Ls lielāki nekā ārzemnieku tēriņi Latvijā. Lietuvā ceļotāji iztērējuši 93 milj. Ls jeb 23% no kopējiem tēriņiem, Vācijā - 41 milj. Ls (10%) no ārzemēs iztērētā, bet Krievijā - 35 milj. Ls jeb 9%. Eiropas Savienības valstīs pavisam iztērēti 286 milj.Ls. Ievērojami mazāk tērēts NVS valstīs - 49 milj.Ls.

2006.gadā viena ceļotāja vidējie tēriņi dienā bija 34 Ls, kas ir par vienu latu mazāk nekā 2005. gadā. Ja brauciena galvenais motīvs bija iepirkšanās, tad tika iztērēts ievērojami vairāk - vidēji 612Ls dienā (2005. gadā 495 Ls dienā).

2006. gadā Latvijas iedzīvotāji ārzemēs vidēji pavadījuši 3,8 diennaktis, kas ir par 0,6 diennaktīm vairāk nekā pagājušajā gadā. Visgarākie ceļojumi bijuši uz Lielbritāniju, Īriju un ASV, visīsākie - uz Igauniju un Lietuvu.

59% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas ceļotāji t.i. nenakšņoja valstī, kuru apmeklēja; 17% ceļojuma ilgums bija 1 – 3 dienas, 14% no 4 līdz 7 dienām un 10% ceļotāju ārzemēs uzturējās ilgāk par nedēļu.

LATVIJAS CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem)

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie
izdevumi ārzemēs,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2000

2589

147.9

2.6

22

2001

2651

137.0

2.8

19

2002

2310

137.4

3.4

18

2003

2299

182.5

3.6

22

2004

2456

197.5

2.9

27

2005

2894

322.0

3.2

35

2006

3114

 404.6

 3.8

 34

 

Latvijas ceļotāji, kuri uzturējās ārzemēs ilgāk kā vienu dienu, pārsvarā savu ceļojumu vērtē kā ļoti labu un labu - 87%. Visaugstāko novērtējumu saņēmuši ceļojumi uz Spāniju, ASV, Šveici un Slovākiju.

ĀRVALSTU CEĻOTĀJI LATVIJĀ

2006. gadā ārzemju viesi, izbraucot no Latvijas, 4.6 milj. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 23% vairāk nekā pērn. Lielākā daļa ceļotāju bija tuvāko kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – iedzīvotāji. No Eiropas Savienības valstīm ieradās 89% ārzemju viesu.

Pēc apsekojuma datiem 25% ārzemnieku Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā). Brīvdienu pavadīšanu Latvijā kā galveno ceļojuma motīvu minējuši 30% ārzemju viesu, draugu un radu apmeklējumu- 14%, bet darījumu kārtošanu - 13%.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu
(procentos)


Pērn Latvijā tāpat kā iepriekšējā gadā viesi vidēji uzturējās 1.5dienu. 67% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas viesi, t.i. valstī nenakšņoja; 23% - ceļojums ilga 1 - 3 dienas, 7% - 4 līdz 7 dienas un tikai 3% valstī uzturējās ilgāk nekā 7 dienas. 54% no ārzemju vairākdienu ceļotājiem apmetās viesnīcās, bet pārējie privātajās un citās naktsmītnēs.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2006. gadā 36% ārzemju vairākdienu viesi Latvijā ieradās pirmo reizi. Ceļotāju visbiežāk apmeklētās vietas Latvijā bija Rīga, kur viesojās 48% no visiem vairākdienu ceļotājiem, pēc tam seko Jūrmala - 9%, Liepāja - 5% un Sigulda - 5%.

2006. gadā ārzemju ceļotāji Latvijā iztērējuši 266 milj. Ls, kas ir par 76 milj.Ls vairāk nekā 2005.gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Visvairāk naudas Latvijā tērējuši ceļotāji no Lietuvas (33 milj. Ls) un Vācijas (31 milj. Ls). Vidēji dienā ceļotāji tērējuši 39 Ls, bet ja nakšņots viesnīcā, vidējie tēriņi bijuši ievērojami lielāki – 67 Ls dienā. Savukārt tie ceļotāji, kuri bija apmetušies pie radiem un draugiem, dienas laikā izdeva vidēji 19 Ls.

ĀRZEMJU CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem )

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie izdevumi
Latvijā,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2001

2039

70.8

1.8

19

2002

2273

96.0

2.1

20

2003

2470

124.4

1.9

27

2004

3033

141.9

1.7

27

2005

3774

190.0

1.5

33

2006

4645

266.2

1.5

39

Ārzemju ceļotāji lielākoties ir apmierināti ar Latvijas apmeklējumu, īpaši atzinīgi novērtējot pakalpojumu kvalitāti, cilvēku atsaucību un pilsētas sakārtotību. Salīdzinoši zemāk gan tiek vērtētas izklaides iespējas, Latvijas iedzīvotāju svešvalodu zināšanas, kā arī preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība.

2006. gada 4.ceturksnī Latvijas iedzīvotāji robežu šķērsojuši 725 tūkst. reizes, kas ir par 1% mazāk nekā 2005.gada 4.ceturksnī. Latvijas iedzīvotāji visvairāk devušies uz kaimiņvalstīm – Lietuvu (29%), Igauniju (16%) un Krieviju (10%), un kā galvenos ceļojuma motīvus minējuši draugu un radinieku apmeklējumu (27%), atpūtu (19%), iepirkšanos (15%) un biznesa darījumu kārtošanu (15%).

Savukārt ārvalstu viesi, kuri izbrauc no Latvijas, 2006.gada 4.ceturksnī Latvijas robežu šķērsojuši 995 tūkst. reizes, kas ir par 14% vairāk, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo ceturksni. Arī lielākais skaits ārvalstu viesu ieradušies no kaimiņvalstīm – Lietuvas (38%) un Igaunijas (28%).

28% ārvalstu viesu Latviju apmeklējuši caurbraucot (tranzītā), savukārt 24% kā galveno ceļojuma motīvu minējuši atpūtu, 15% - draugu un radinieku apmeklējumu, 14% - biznesa darījumu kārtošanu.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi