Preses relīze

Par ceļotāju apsekojuma rezultātiem 2007.gada pirmajā ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Aptaujāti tika gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju viesi, kuri dodas prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka š.g. 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2006.gada attiecīgo ceturksni ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 13%.

Robežu šķērsojošo ārvalstu
ceļotāju skaits (tūkst.)


Pavisam 2007.gada 1.ceturksnī ārvalstu viesi Latvijas robežu šķērsojuši 958 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu viesu skaita 72% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1.2 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk par diennakti, šeit uzturējās vidēji 3.5 diennaktis (2006.g.- 4.0 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši tuvējo kaimiņvalstu iedzīvotāji - 37% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 26% - no Igaunijas, 7% - no Polijas, 7% - no Krievijas, 4% -no Zviedrijas un 3% - no Vācijas.

Aptaujāti par Latvijas apmeklējuma iemesliem, 32% norādīja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 22% ārzemju ceļotāju kā iemeslu norādīja atpūtu, 15% kā ceļojuma iemeslu minēja darījumu kārtošanu un 14% - draugu, radinieku apmeklējumu.

2007.gada 1.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 50.6 milj. Ls (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, (kapitālieguldījumi), kas ir par 8.5 milj. latu jeb 20% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. 2007.gada 1.ceturksnī vidēji dienā ceļotāji iztērēja 45 Ls, kas ir par 9 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudas tērējuši ceļotāji no Lietuvas – 5.5 milj. Ls, Lielbritānijas – 5.5 milj. Ls, Norvēģijas – 5.4 milj. Ls, Zviedrijas – 4.9 milj. Ls, Krievijas – 4.7 milj. Ls, Vācijas – 4.4 milj. Ls un Igaunijas – 3.8 milj. Ls.

28% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 76% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzināmās tūristu mītnēs, bet 3% pie radiem vai draugiem. No visiem vairāku dienu ceļotājiem 25% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju ārzemju ceļotāji galvenokārt ieguvuši savu iepriekšējo apmeklējumu laikā - 21%, 20% - no radiem, draugiem un paziņām, 18% - internetā, 12% izmantoja darījumu informāciju, 7% - no tūrisma rokasgrāmatām un 5% - no masu medijiem.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)


CEĻOJUMU RAKSTUROJOŠO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

ļoti labi

labi

slikti

ļoti slikti

Pakalpojumu kvalitāte

100

72.8

21.3

2.0

3.9

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

56.8

34.2

4.9

4.1

Cilvēku atsaucība

100

67.5

26.4

2.7

3.4

Pilsētu tīrība

100

61.5

31.1

4.1

3.3

Izklaides iespējas

100

54.2

19.7

1.7

24.4

Svešvalodu zināšanas

100

52.9

31.3

8.5

7.3

Latvijas ceļotāji ārzemēs

Latvijas iedzīvotāji 2007.gada 1.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, 643 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i. par 6% vairāk nekā pagājušā gada 1.ceturksnī.

Robežu šķērsojošo Latvijas
ceļotāju skaits (tūkst.)

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši mūsu kaimiņvalstis - Lietuvu (34%), Igauniju (18%), Krieviju (11%) un Baltkrieviju (4%). No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2007.gada 1.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, šķērsojuši valsts robežu, 27% apmeklējuši radiniekus un draugus, 23% bija devušies atpūtas braucienos, 15% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījuma braucienus, bet 14% bija devušies iepirkties. Vidēji Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši 3.4 diennaktis, kas ir nedaudz vairāk, nekā pērn attiecīgajā laika posmā (3.3 diennaktis).

Pavisam 2007.gada 1.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 97.0 milj. Ls, kas ir par 28.7milj. Ls jeb 42% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē ievērojami vairāk nekā ārzemnieki Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 30.3 milj. Ls, Vācijā – 10.5 milj. Ls, Krievijā – 5.7 milj. Ls, Zviedrijā – 3.9 milj. Ls, bet Igaunijā 1.5 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 74.0 milj. Ls, bet NVS – 7,2 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 45 Ls. Aktīvākie vairāku dienu ceļotāji, kā parasti, bijuši vīrieši (65%). Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (60% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, atpūsties, apmeklēt radus un draugus, kā arī kārtot darījumus. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku bija devuši atpūtas braucieniem, kā arī draugu un radinieku apmeklējumiem, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji uz ārzemēm devušies, lai apciemotu radus un draugus.

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)


51% Latvijas ceļotāju savu ārzemju ceļojumu novērtējuši kā ļoti labu, 36% - labu, 12% - apmierinošu, bet 1% - sliktu.

ĀRZEMJU CEĻOJUMU NOVĒRTĒJUMS PA VALSTĪM
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

Pavisam

100

51.0

35.7

12.6

0.7

Austrija

100

73.1

22.8

4.1

-

Baltkrievija

100

25.5

49.9

23.8

0.8

Francija

100

58.5

31.1

10.4

-

Igaunija

100

45.8

38.7

14.8

0.7

Krievija

100

31.9

35.3

27.9

4.9

Lietuva

100

43.8

38.5

17.1

0.6

Polija

100

56.6

23.6

19.8

-

Somija

100

68.7

31.3

-

-

Ukraina

100

58.8

26.7

12.1

2.4

Vācija

100

46.5

43.5

10.0

-

Zviedrija

100

41.4

37.5

21.1

-

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi