Preses relīze

Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2006. gada ceturtajā ceturksnī veiktajiem ceļojumiem

Centrālās statistikas pārvaldes veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2006. gada ceturtajā ceturksnī veiktajiem ceļojumiem liecina, ka pa Latviju atpūtas nolūkos (pie radiem, atpūtai brīvā dabā un tml.), šķērsojot pilsētas vai administratīvā rajona robežas, ceļoja 52% Latvijas iedzīvotāju.

Visizplatītākie bija vienas dienas (bez nakšņošanas) braucieni. Tajos devās 39% no visiem iedzīvotājiem, kuri viena brauciena laikā vidēji iztērēja 12,7 Ls. Īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) priekšroku deva 15% iedzīvotāju, iztērējot vidēji 17,2 Ls viena brauciena laikā. Garajos atpūtas ceļojumos pa Latviju (4 un vairāk diennaktis) devās 2% iedzīvotāju un iztērēja vidēji 30,7 Ls viena brauciena laikā. Atpūtas braucienos vairāk devušās sievietes (53%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 45-64 gadiem (35%).

Braucot atpūtas braucienā iedzīvotāji parasti izmantojuši privātās naktsmītnes – 95%. Visbiežāk atpūtas braucienā ceļotāji devušies ar vieglo automobili – 62%.

Iecienītākie ceļotāju galamērķi Latvijā bija Rīga, Jūrmala un Rīgas rajons. Uz Rīgu veikti 31,0% no visiem atpūtas braucieniem, bet vienas dienas (bez nakšņošanas) atpūtas braucieni veidoja 35,2%. Uz Rīgu tika veikti 17,2% no visiem īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) un 13,5% no visiem garajiem atpūtas braucieniem pa Latviju (4 un vairāk diennaktis).

Vidējais atpūtas braucienu ilgums bija 2,1 diennaktis. Garajiem braucieniem vidējais ilgums bija 5,8 diennaktis.

Darījumu braucienos ar nakšņošanu Latvijas robežās devušies 1,2% iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, iztērējot vidēji 39 Ls viena brauciena laikā. Šajos braucienos vairāk devušies vīrieši – 56%. Visvairāk darījumu braucienos devušies iedzīvotāji vecumā no 25–44 gadiem. Visbiežāk darījuma braucienu galamērķis bija Cēsu rajons – 29,2%. Visbiežāk izmantotais transports – vieglais automobilis – 76,4%. Vidējais uzturēšanās ilgums darījumu braucienā – 2,7 diennaktis.

Izmantotais transporta veids braucienos pa Latviju
(procentos)

Īsie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu
(1-3 naktis)

Garie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu
(4 un vairāk naktis)

Darījumu braucieni ar nakšņošanu

Kopā

100.0

100.0

100.0

Vieglais automobilis

63.5

45.9

76.4

Autobuss

30.5

48.4

11.3

Vilciens

6.0

5.7

12.3


Īsajos atpūtas braucienos ar nakšņošanu (1-3 naktis) 70,9% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, bet 26,5% devās uz ārzemēm. Tikai 2,6% bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Garajos atpūtas braucienos (4 un vairāk naktis) 32,8% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, 62,8% bija apmeklējuši ārzemes. Tikai 4,4% bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Darījumu braucienos 44% iedzīvotāju brauca tikai pa Latviju, 46,2% devušies uz ārzemēm, bet 9,8% ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Iedzīvotāju līdzdalība braucienos (procentos)


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi