Preses relīze

Par ceļotāju apsekojuma rezultātiem 2007.gada trešajā ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Tika aptaujāti gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās no ārvalstīm, gan ārvalstu ceļotāji, kuri devās prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka šā gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada attiecīgo ceturksni, ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 7,2%.

Robežu šķērsojošo ārvalstu ceļotāju skaits (tūkst)

2007.gada 3.ceturksnī ārvalstu ceļotāji Latvijas robežu šķērsojuši 1780 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu viesu skaita 67% Latvijā uzturējušies mazāk nekā 24 stundas. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1,6 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 4,3 diennaktis (2006. gadā – 4,5 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji. 36% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 17% - no Igaunijas, 8% - no Krievijas, 7% - no Vācijas, 6% - no Zviedrijas, 5%- no Polijas un 3% - no Somijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 33% ārzemju ceļotāju nosauca atpūtu, 28% norādīja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 15% no visiem aptaujātiem kā ceļojuma iemeslu minēja draugu, radinieku apmeklēšanu un 10% - darījumu kārtošanu.

2007.gada 3.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 116,8 milj. Ls, kas ir par 25 milj. latu, jeb 30% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). 2007.gada 3.ceturksnī ceļotāji vidēji dienā iztērēja 42Ls, kas ir par 11 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudas tērējuši ceļotāji no Lietuvas – 19,8 milj. Ls, Krievijas – 18.2 milj. Ls, Vācijas – 11,0 milj. Ls, Zviedrijas – 9,5 milj. Ls, no Norvēģijas – 7,6 milj. Ls. un no Somijas 5,6 milj. Ls.

33% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 67% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, 16% - pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 38% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju 21% ārzemju ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 20% - no radiem, draugiem un paziņām, 17% ir ieguvuši informāciju savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 12% – no tūrisma rokasgrāmatām, 8% - no darījumu informācijas un 6% – no masu saziņas līdzekļiem.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

Sekojošā tabula raksturo, kā ārzemju vairākdienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Latvijas apmeklējuma raksturojošo rādītāju novērtējums
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

64,8

30,5

2,7

2,0

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

53,4

38,2

5,4

3,0

Cilvēku atsaucība

100

62,3

29,7

4,6

3,4

Pilsētu tīrība

100

66,3

27,5

3,0

3,2

Izklaides iespējas

100

51,9

25,0

1,7

21,4

Svešvalodu zināšanas

100

49,7

36,8

7,5

6,0

Latvijas ceļotāji ārzemēs

2007.gada 3.ceturksnī Latvijas iedzīvotāji, atgriežoties no ārvalstīm, 1062 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i., par 4,3% vairāk nekā pagājušā gada 3.ceturksnī.

Robežu šķērsojošo Latvijas
ceļotāju skaits (tūkst.)

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis : Lietuvu (42%), Igauniju (12%), Krieviju (11%), kā arī 6% ir apmeklējuši Vāciju. No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2007. gada 3. ceturksnī, atgriežoties no ārvalstīm, šķērsojuši valsts robežu, 34% bija devušies atpūtas braucienos, 26% apmeklējuši radiniekus un draugus un 13% bija devušies iepirkties un 12% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus. Latvijas iedzīvotāji. ārvalstīs pavadījuši vidēji 4,9 diennaktis, kas ir vairāk, nekā 2006. gada attiecīgajā laika posmā (4,1 diennaktis).

Pavisam 2007.gada 3.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 145,7 milj. Ls, kas ir par 4,1 milj. Ls jeb 3% vairāk nekā 2006.gada 3.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē vairāk līdzekļu nekā ārvalstu ceļotāji Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 29,4 milj. Ls, Vācijā – 15,3 milj. Ls, Krievijā – 12,4 milj. Ls, Itālijā – 11,8 milj. Ls Spānijā – 5,8 milj. Ls, Turcijā – 5,4 milj. Ls, Grieķijā - 5,1 milj. Ls, un Zviedrijā 4,7 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 108,3 milj. Ls, bet NVS – 14,7 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 28 Ls. Ja kā galvenais ceļojuma iemesls minēta iepirkšanās, vidēji dienā tika izdoti 587 Ls.

Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (59% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, atpūsties – 39%, apmeklēt radus un draugus – 23% un kārtot darījumus – 16%. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem – 42%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 28%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk apmeklēja radus un draugus – 39%, devās atpūtas braucienos – 36% un piedalījās darījuma braucienos – 11%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 66%.

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta
veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

Ārvalstu ceļojumu novērtējums sadalījumā pa valstīm
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

38,0

50,6

11,4

0,0

0,0

Baltkrievijas

100

23,8

66,9

9,3

0,0

0,0

Francija

100

67,4

27,0

5,6

0,0

0,0

Igaunijas

100

18,5

48,4

33,1

0,0

0,0

Krievijas

100

45,5

37,0

15,8

1,7

0,0

Lietuvas

100

33,3

57,0

9,1

0,6

0,0

Polijas

100

41,3

42,3

13,9

2,5

0,0

Somijas

100

51,0

40,8

8,2

0,0

0,0

Ukraina

100

35,2

33,1

31,7

0,0

0,0

Vācijas

100

46,1

38,2

14,7

1,0

0,0

Zviedrijas

100

53,8

28,0

17,9

0,3

0,0

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi