Preses relīze

Ceļotāju apsekojuma rezultāti 2007.gada otrajā ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Aptaujāti tiek gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju viesi, kuri dodas prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka š.g. 2.ceturksnī, salīdzinājumā ar 2006.gada attiecīgo ceturksni, ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 16%.

Robežu šķērsojošo ārvalstu ceļotāju skaits (tūkst.)

Pavisam 2007.gada 2.ceturksnī ārvalstu viesi Latvijas robežu šķērsojuši 1330 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu viesu skaita 70% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1,3 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk par diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,7 diennaktis (2005.g. 2. ceturksnī – 3,1 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši tuvējo kaimiņvalstu iedzīvotāji - 38% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 26% no Igaunijas, 7% no Zviedrijas, 6% no Polijas un Krievijas, 4% no Vācijas un 2% no Somijas.

Aptaujāti par Latvijas apmeklējuma iemesliem – 25% ārzemju ceļotāju kā iemeslu norādīja atpūtu, 30% norādīja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 14% kā ceļojuma iemeslu minēja darījumu kārtošanu un 13% no visiem aptaujātiem kā ceļojuma iemeslu minēja draugu, radinieku apmeklējumu.

2007.gada 2.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 91,9 milj. Ls, kas ir par 16,5 milj. latu, jeb 22% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vidēji dienā, 2007.gada 2.ceturksnī, ceļotāji iztērēja 53 Ls, kas ir par 1 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudas tērējuši ceļotāji no Zviedrijas – 16,6 milj. Ls, Vācijas – 10,4 milj. Ls, Lietuvas – 7.8 milj. Ls, Krievijas – 7,7 milj. Ls, Norvēģijas – 7,6 milj. Ls, Lielbritānijas – 7,5 milj. Ls, Igaunijas – 4,8 milj. Ls, un Somijas – 4,7 milj. Ls.

30% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 81% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 4% pie radiem vai draugiem. No visiem vairāku dienu ceļotājiem 41% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju ārzemju ceļotāji galvenokārt ieguvuši no interneta – 23%, no radiem, draugiem un paziņām – 17%, 15% ir ieguvuši informāciju savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 11% – izmantojot darījumu informāciju, 10% – no masu medijiem un 8% – no tūrisma rokasgrāmatām.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

Sekojošā tabula raksturo, kā ārzemju vairāku dienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju nozvērējums
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

71,7

23,8

1,8

2,7

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

57,8

30,1

7,0

5,1

Cilvēku atsaucība

100

70,9

24,9

2,2

2,0

Pilsētu tīrība

100

69,0

25,2

3,1

2,7

Izklaides iespējas

100

50,5

21,1

1,7

26,7

Svešvalodu zināšanas

100

54,8

32,0

7,3

5,9

Latvijas ceļotāji ārzemēs

Latvijas iedzīvotāji 2007.gada 2.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, 861 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i. par 13% vairāk nekā pagājušā gada 2.ceturksnī.

Robežu šķērsojošo Latvijas
ceļotāju skaits (tūkst.)

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši mūsu kaimiņvalstis - Lietuvu (35%), Igauniju (16%), Krieviju (10%) kā arī Vāciju (9%). No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2007.gada 2.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, šķērsojuši valsts robežu, 31% bija devušies atpūtas braucienos, 22% apmeklējuši radiniekus un draugus, un 21% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījuma braucienus. Vidēji Latvijas iedzīvotāji 2007. gada 2. ceturksnī ārvalstīs pavadījuši 3,1 diennaktis, kas ir mazāk, nekā 2006. gada attiecīgajā laika posmā (3,6 diennaktis).

Pavisam 2007.gada 2.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 116,5 milj. Ls, kas ir par 31,8milj. Ls jeb 38% vairāk nekā 2006.gada 2.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē ievērojami vairāk līdzekļu (par 24,6 milj latu vairāk) nekā ārvalstu ceļotāji Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 31,2 milj. Ls, Vācijā – 17,2 milj. Ls, Itālijā – 10,1 milj. Ls, Krievijā – 8,1 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 90,4 milj. Ls, bet NVS – 9,9 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 43,4 Ls. Ja kā galvenais ceļojuma iemesls minēta iepirkšanās, vidēji dienā tika iztērēti 250 Ls.

Aktīvākie vairāku dienu ceļotāji bija vīrieši (57%). Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (60% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, atpūsties – 30%, kārtot darījumus – 24% un apmeklēt radus un draugus – 20%. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku arī ir devuši atpūtas braucieniem – 40%, draugu un radinieku apmeklējumiem – 18%. Ceļotāji vecumā no 44 līdz 64 gadiem visvairāk apmeklēja radus un draugus– 26%, un devās atpūtas braucienos – 24%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 62%.

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

Ārzemju ceļojumu novērtējums pa valstīm
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

55,9

40,9

3,2

Baltkrievijas

100

34,0

44,4

20,3

1,3

Francija

100

62,7

22,9

14,4

Igaunijas

100

51,1

40,7

6,3

1,3

0,6

Krievijas

100

32,5

31,0

30,4

5,6

0,5

Lietuvas

100

30,3

56,3

12,8

0,3

0,3

Polijas

100

42,1

39,8

14,5

0,7

2,9

Somijas

100

55,4

40,2

4,4

Ukraina

100

49,6

34,1

16,3

Vācijas

100

49,1

37,6

11,6

1,7

Zviedrijas

100

60,3

28,4

10,3

1,0

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi