Preses relīze

Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2007.gada pirmajā ceturksnī veiktajiem ceļojumiem

Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par veiktajiem ceļojumiem Latvijas robežās un ārpus tām liecina, ka pa Latviju atpūtas nolūkos (pie radiem, atpūtai brīvā dabā un tml.), šķērsojot pilsētas vai administratīvā rajona robežas, ceļoja 42% Latvijas iedzīvotāju.

Visizplatītākie bija vienas dienas (bez nakšņošanas) braucieni. Tajos devās 35% no visiem iedzīvotājiem, kuri viena brauciena laikā vidēji iztērēja 18.6 Ls. Īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) priekšroku deva 12% iedzīvotāju, iztērējot vidēji 19.0 Ls viena brauciena laikā. Garajos atpūtas braucienos pa Latviju (4 un vairāk diennaktis) devās 2% iedzīvotāju un iztērēja vidēji 31.6 Ls viena brauciena laikā. Atpūtas braucienos vairāk devušās sievietes (52%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 25-44 gadiem.

Dodoties atpūtas braucienā, iedzīvotāji parasti izmantojuši privātās naktsmītnes - 94%. Visbiežāk atpūtas braucienā ceļotāji devušies ar vieglo automobili – 59%.

Iecienītākie ceļotāju galamērķi Latvijā bija Rīga, Jūrmala un Daugavpils. Uz Rīgu veikti 28.4% no visiem atpūtas braucieniem, bet vienas dienas (bez nakšņošanas) atpūtas braucieni veidoja 31.5%. Uz Rīgu tika veikti 13.6% no visiem īsajiem atpūtas braucieniem (1-3 diennaktis) un 15.8% no visiem garajiem atpūtas braucieniem pa Latviju (4 un vairāk diennaktis).

Vidējais atpūtas braucienu ilgums bija 2.0 diennaktis. Garajiem braucieniem vidējais ilgums bija 5.2 diennaktis.

Darījumu braucienos ar nakšņošanu Latvijas robežās devušies 1.5% iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, iztērējot vidēji 22.9 Ls viena brauciena laikā. Šajos braucienos vairāk braukuši vīrieši – 65%. Visvairāk darījumu braucienos bija devušies iedzīvotāji vecumā no 25–44 gadiem. Visbiežāk darījuma braucienu galamērķis bijusi Rīga – 24.0%. Visvairāk izmantotais transports – vieglais automobilis – 55%. Vidējais uzturēšanās ilgums darījumu braucienā – 2.1 diennaktis.

Izmantotais transporta veids braucienos pa Latviju
(procentos)

Īsie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu (1-3 naktis)

Garie atpūtas braucieni pa Latviju ar nakšņošanu
(4 un vairāk naktis)

Darījumu braucieni ar nakšņošanu

Kopā

100.0

100.0

100.0

Vieglais automobilis

61.1

39.1

54.9

Autobuss

29.4

34.7

30.4

Vilciens

9.2

26.2

14.7

Cits transports

0.3

0.0

0.0

Īsajos atpūtas braucienos ar nakšņošanu (1-3 naktis) 78.4% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, bet 20.4% devās uz ārzemēm. Tikai 1.2% bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Garajos atpūtas braucienos (4 un vairāk naktis) 41.5% iedzīvotāju ceļoja pa Latviju, 57.5% bija apmeklējuši ārzemes. Tikai 1.0 % bija ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Darījumu braucienos 53.6% iedzīvotāju brauca tikai pa Latviju, 40.1% bija devušies uz ārzemēm, bet 6.3% ceļojuši gan pa Latviju, gan devušies uz ārzemēm.

Iedzīvotāju līdzdalība braucienos (procentos)


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi