Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2007. gadā

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu izlases veida apsekojumu robežkontroles punktos. Šis apsekojums tiek veikts no 1996. gada. Aptaujāti tiek gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju ceļotāji, kuri dodas prom no Latvijas.

LATVIJAS CEĻOTĀJI ĀRZEMĒS

Robežu šķērsojošopersonu izlases veida apsekojuma rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāji 2007. gadā kopumā šķērsojuši valsts robežu 3.4 milj. reižu, kas ir par 8% vairāk nekā 2006. gadā. Eiropas Savienības valstis pagājušajā gadā apmeklēja 80% ceļotāju, tai skaitā Lietuvu - 37% un Igauniju - 15%. Uz NVS valstīm bija devušies 15% Latvijas iedzīvotāju, uz Krieviju - 11%.

No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2007.gadā apmeklējuši ārvalstis, 27% bija devušies atpūsties, 26% - apmeklēt draugus un radiniekus, 15% - kārtot biznesa darījumus, bet 14% kā ceļojuma iemeslu minēja iepirkšanos. Pēdējo gadu laikā pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas kā galveno ārzemju ceļojuma motīvu nosauc atpūtu. Piemēram, ja 1996. gadā atpūsties uz ārzemēm devās 6% ceļotāju, tad 2007.gadā - jau 27%.

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

2007. gadā Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 485 milj. Ls, kas ir par 80 milj. Ls vairāk nekā iepriekšējā gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Lietuvā ceļotāji iztērējuši 117 milj. Ls jeb 24% no kopējiem tēriņiem, Vācijā - 54 milj. Ls (11%), Krievijā - 37 milj. Ls jeb 8%. Eiropas Savienības valstīs pavisam iztērēti 361 milj.Ls; mazāk tērēts NVS valstīs - 45 milj.Ls.

2007. gadā viena ceļotāja vidējie tēriņi dienā bija 37Ls, kas ir par 3 latiem vairāk nekā 2006. gadā. Ja brauciena galvenais iemesls bija iepirkšanās, tad vidēji tika iztērēti 627Ls dienā (2006. gadā - 612 Ls ).

2007. gadā Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs vidēji pavadījuši 3,8 diennaktis, (tapāt kā pagājušajā gadā). 57% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas ceļotāji t.i. nenakšņoja valstī, kuru apmeklēja; 17% ceļojuma ilgums bija 1 – 3 dienas, 15% - no 4 līdz 7 dienām un 11% ceļotāju ārzemēs uzturējās ilgāk par nedēļu.

LATVIJAS CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem)

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie
izdevumi ārzemēs,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2000

2589

147.9

2.6

22

2001

2651

137.0

2.8

19

2002

2310

137.4

3.4

18

2003

2299

182.5

3.6

22

2004

2456

197.5

2.9

27

2005

2894

322.0

3.2

35

2006

3114

404.6

3.8

34

2007

3376

484.8

3.8

37

50% Latvijas ceļotāju, kuri uzturējās ārvalstīs ilgāk nekā vienu dienu savu ceļojumu vērtē kā ļoti labu, 36% - kā labu, 13% - kā apmierinošu, bet tikai 1% - kā sliktu.

ĀRVALSTU CEĻOTĀJI LATVIJĀ

Apsekojuma rezultāti par 2007. gadu liecina, ka ārvalstu ceļotāji, izbraucot no Latvijas, 5.2 milj. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 13% vairāk nekā pērn. Lielākā daļa ārvalstu ceļotāju bijuši kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – iedzīvotāji. No Eiropas Savienības valstīm ieradās 86% ārvalstu ceļotāju un NVS valstīm - 10%.

Ārvalstu ceļotāju sadalījums pa valstīm (procentos)

Pēc apsekojuma datiem 29% ārvalstu ceļotāju Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā). Brīvdienu pavadīšanu Latvijā kā galveno ceļojuma iemeslu minējuši 26% ārzemnieku, draugu un radu apmeklējumu - 14%, darījumu kārtošanu - 14% un 6% - iepirkšanos.

Ārvalstu ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

2007. gadā Latvijā tāpat kā 2006. gadā ārvalstu ceļotāji vidēji uzturējās 1.4dienas. 68% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas viesi, t.i. valstī nenakšņoja; 22% ceļojums ilga 1 - 3 dienas, 7% - 4 līdz 7 dienas un tikai 3% valstī uzturējās ilgāk nekā 7 dienas. 74% no ārvalstu vairākdienu ceļotājiem apmetās viesnīcās, bet pārējie privātās un citās naktsmītnēs.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2007. gadā 36% ārvalstu vairākdienu ceļotāju Latvijā ieradās pirmo reizi. Ceļotāju visbiežāk apmeklētās vietas Latvijā bija Rīga, kur viesojās 67% no visiem vairākdienu ceļotājiem, Jūrmala -7% un Liepāja - 6%.

2007. gadā ārvalstu ceļotāji Latvijā iztērējuši 338 milj. Ls, kas ir par 72 milj.Ls vairāk nekā 2006. gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Visvairāk naudas Latvijā tērējuši ceļotāji no Lietuvas (46 milj. Ls) un Krievijas (38 milj. Ls). Vidēji dienā tika tērēti 47 Ls, savukārt tie ceļotāji, kuri bija apmetušies pie radiem un draugiem, dienas laikā izdeva vidēji 25 Ls. Ārvalstu ceļotāji, kuri kā savu ceļojuma iemeslu minēja iepirkšanos, vidēji dienā tērēja 282 Ls (2006. gadā 228 Ls).

ĀRVALSTU CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem )

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie izdevumi
Latvijā,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2001

2039

70.8

1.8

19

2002

2273

96.0

2.1

20

2003

2470

124.4

1.9

27

2004

3033

141.9

1.7

27

2005

3774

190.0

1.5

33

2006

4645

266.2

1.5

39

2007

5236

338.0

1.4

47

Ārvalstu vairākdienu ceļotāji lielākoties ir apmierināti ar Latvijas apmeklējumu. Sekojošā tabula raksturo, kā ārvalstu vairākdienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

68.7

26.3

2.2

2.8

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

54.7

35.0

6.2

4.1

Cilvēku atsaucība

100

65.5

28.3

3.2

3.0

Pilsētu tīrība

100

66.0

27.5

3.4

3.1

Izklaides iespējas

100

51.9

21.5

1.9

24.7

Svešvalodu zināšanas

100

52.2

34.0

7.7

6.1

4. CETURKŠŅA REZULTĀTI

CSP apkopotā informācija par 2007. gada 4.ceturksni liecina, ka Latvijas iedzīvotāji robežu šķērsojuši 808 tūkst. reizes, kas ir par 11% vairāk nekā 2006.gada 4.ceturksnī. Latvijas iedzīvotāji visvairāk devušies uz kaimiņvalstīm – Lietuvu (37%), Igauniju (16%) un Krieviju (10%) un kā galvenos ceļojuma iemeslus minējuši draugu un radinieku apmeklējumu (28%), atpūtu (23%), biznesa darījumu kārtošanu (16%) un iepirkšanos (15%).

Savukārt ārvalstu viesi, kuri izbrauc no Latvijas, 2007.gada 4.ceturksnī Latvijas robežu šķērsojuši 1167 tūkst. reizes, kas ir par 17% vairāk, salīdzinot ar 2006.gada attiecīgo ceturksni. Arī lielākais skaits ārvalstu viesu ieradušies no kaimiņvalstīm – Lietuvas (34%) un Igaunijas (26%).

28% ārvalstu ceļotāju Latviju apmeklējuši caurbraucot (tranzītā). 21% kā galveno ceļojuma iemeslu minējuši atpūtu, 17% - biznesa darījumu kārtošanu un 14% - draugu un radinieku apmeklējumu un 7% - iepirkšanos.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi