Preses relīze

Par ceļotāju apsekojuma rezultātiem 2008. gada pirmajā pusgadā

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo ceļotāju izlases veida apsekojumu. Tika aptaujāti gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās no ārvalstīm, gan ārvalstu ceļotāji, kuri devās prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka 2008. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu, ārvalstu ceļotāju apmeklējumu skaits Latvijā palielinājās par 8,7%. Savukārt 2007. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2006. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, apmeklējumu skaits bija palielinājies par 15%.

Ārvalstu ceļotāju apmeklējumu skaits (tūkst.)

2008. gada 1. pusgadā ārvalstu ceļotāji Latviju apmeklējuši 2488 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu ceļotāju skaita 70% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1,4 diennaktis (2007. gada 1. pusgadā 1,2 diennaktis). Ceļotāji, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 4,1 diennaktis (2007. gada 1. pusgadā – 3,6 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu ceļotāju bijuši no šādām valstīm : 33% bija ieradušies no Lietuvas, 29% - no Igaunijas, 6% - no Krievijas, 6% - no Zviedrijas, 5% - no Somijas un 4% - no Vācijas.

Kā galvenos apmeklējuma iemeslus ārvalstu ceļotāji ir minējuši atpūtu un darījumu kārtošanu.

2008. gada 1. pusgadā ārvalstu ceļotāji mūsu valstī iztērējuši 168,4 milj. latu, kas ir par 18% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi turp un atpakaļ, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). No Eiropas Savienības valstīm ārvalstu ceļotāji bija iztērējuši 121,9 milj. latu, bet no NVS valstīm - 21,2 milj. latu. Ārvalstu ceļotāji vidēji dienā izdeva 48 latus.

30% no visiem ārvalstu ceļotājiem Latvijā uzturējušies ilgāk nekā 24 stundas. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 69% bija apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 20% - pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 40% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju 23% ārvalstu ceļotāju ieguvuši internetā, 17% - no radiem, draugiem vai paziņām, 16% - iepriekšējo apmeklējumu laikā, 11% - darījumu braucienu laikā, 10% – no tūrisma rokasgrāmatām un 8% – no plašsaziņas līdzekļiem.

Visbiežāk ārvalstu ceļotāji Latvijā ieradās izmantojot auto un gaisa transportu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums (procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

70.2

25.2

2.4

2.2

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

44.9

40.4

11.3

3.4

Cilvēku atsaucība

100

63.1

29.6

4.7

2.6

Pilsētu tīrība

100

62.8

29.2

4.8

3.2

Izklaides iespējas

100

48.7

19.8

2.5

29.0

Svešvalodu zināšanas

100

54.8

33.3

7.4

4.5

Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2008. gada 1. pusgadā Latvijas ceļotāji apmeklējuši ārvalstis 1631 tūkst. reizes, kas ir par 8,4% vairāk nekā pagajušajā gada 1. pusgadā. Salīdzinot 2007. gada 1. pusgadu ar 2006. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, šis apmeklējumu skaits bija palielinājies par 9,8%.

Latvijas ceļotāju ārvalstu apmeklējumu skaits (tūkst.)

Lielākā daļa Latvijas ceļotāju apmeklējuši - Lietuvu (30%), Igauniju (20%), Krieviju (12%) un 8% viesojās Vācijā. Latvijas ceļotāji, kā galvenos ārvalstu apmeklējuma iemeslus, minēja atpūtu un darījumu kārtošanu. Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 3.8 diennaktis, kas ir vairāk nekā 2007. gada attiecīgajā laika posmā (3,2 diennaktis). Tie Latvijas tūristi, kuri ārvalstīs pavadīja vairāk nekā diennakti, tur uzturējās vidēji 8,0 diennaktis (2007. gada 1. pusgadā – 7,2 diennaktis).

Pavisam 2008. gada 1. pusgadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 260,0 milj. latu, kas ir par 22% vairāk nekā 2007. gada 1. pusgadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi turp un atpakaļ, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 173,3 milj. latus, bet NVS – 20,9 milj. latu. Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārvalstīs ir izdevuši 42 latus.

No vairākdienas ceļotājiem visvairāk robežas šķērsojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (59% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārvalstīm devušies galvenokārt atpūsties, apmeklēt radus un draugus vai kārtot darījumus. Gados jaunākie ceļotāji no 15 līdz 24 gadiem (15%) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem, kā arī radu un draugu apmeklējumiem. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem (23%) visvairāk devušies atpūtas braucienos, apmeklēja radus un draugus un piedalījās darījumu braucienos. Vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem (3%), uz ārvalstīm devušies, lai apciemotu radus un draugus un atpūsties.

Latvijas ceļotāji, atgriežoties no ārvalstu ceļojuma, visbiežāk izmantoja auto un gaisa transportu.

Ārvalstu ceļojumu novērtējums pa valstīm (procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

61.8

23.2

15.0

0.0

0.0

Baltkrievija

100

20.4

51.6

25.4

0.0

2.6

Francija

100

56.7

36.1

7.2

0.0

0.0

Igaunija

100

54.2

36.6

8.1

0.3

0.8

Krievija

100

28.4

30.7

33.7

6.2

1.0

Lietuva

100

35.5

33.5

27.8

1.2

2.0

Polija

100

42.8

25.1

30.8

0.0

1.3

Somija

100

45.7

34.7

19.6

0.0

0.0

Ukraina

100

35.6

45.2

16.8

0.0

2.4

Vācija

100

47.3

38.9

13.8

0.0

0.0

Zviedrija

100

48.7

43.2

8.1

0.0

0.0

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi