Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2008. gadā

 

LATVIJAS CEĻOTĀJI ĀRZEMĒS

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) robežu šķērsojošopersonu izlases veida apsekojuma rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāji 2008. gadā kopumā šķērsojuši valsts robežu 3.5 milj. reižu, kas ir par 4% vairāk nekā 2007. gadā. Latvijas iedzīvotāji jau vairākus gadus visvairāk dodas uz kaimiņvalstīm – uz Lietuvu (33%), tad seko Igaunija (16%), un Krievija (11%). Eiropas Savienības valstis pagājušajā gadā apmeklēja 76% ceļotāju, bet NVS valstis – 17%.

No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2008.gadā apmeklējuši ārvalstis, 28% bija devušies atpūsties, 27% – apmeklēt draugus un radiniekus, 14% - kārtot biznesa darījumus, bet 14% kā ceļojuma iemeslu nosauca iepirkšanos.

Latvijas vairākdienu ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

2008. gadā Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 585 milj. Ls, kas ir par 100 milj. Ls vairāk nekā iepriekšējā gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Lietuvā ceļotāji iztērējuši 114 milj. Ls jeb 19% no kopējiem tēriņiem, Vācijā – 76 milj. Ls (13%) un Krievijā – 33 milj. Ls jeb 6%. Eiropas Savienības valstīs pavisam iztērēti 393 milj.Ls. Mazāk tērēts NVS valstīs – 41 milj.Ls.

2008.gadā viena ceļotāja vidējie tēriņi dienā bija 42Ls, kas ir par 5 latiem vairāk nekā 2007. gadā.

2008. gadā Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs vidēji pavadījuši 4.0 diennaktis.

55% no visiem ceļotājiem bija vienas dienas ceļotāji, t.i., nenakšņoja valstī, kuru apmeklēja; 17% ceļojuma ilgums bija 1–3 dienas, 17% – no 4 līdz 7 dienām un 11% ceļotāju ārzemēs uzturējās ilgāk par nedēļu.

LATVIJAS CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem)

 

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie
izdevumi ārzemēs,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2006

3114

404.6

3.8

34

2007

3376

484.8

3.8

37

2008

3524

585.1

4.0

42

 

ĀRVALSTU CEĻOTĀJI LATVIJĀ

Apsekojuma rezultāti par 2008. gadu liecina, ka ārvalstu ceļotāji, izbraucot no Latvijas, 5.5 milj. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 5% vairāk nekā 2007. gadā. Lielākā daļa ārvalstu ceļotāju bijuši kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – iedzīvotāji. No Eiropas Savienības valstīm ieradās 86% ārvalstu ceļotāju un NVS valstīm – 10%.

Ārvalstu ceļotāju sadalījums pa valstīm (procentos)

Pēc apsekojuma datiem 22%ārvalstu ceļotāju Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā). Brīvdienu pavadīšanu Latvijā kā galveno ceļojuma iemeslu minējuši 31% ārvalstu ceļotāju, draugu un radu apmeklējumu – 13% ārvalstu ceļotāju, kā arī darījumu kārtošanu – 16%, bet 9% ārvalstu ceļotāju kā savu ceļojuma iemeslu minēja iepirkšanos.

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

2008 gadā Latvijā tāpat kā 2007. gadā ārvalstu ceļotāji vidēji uzturējās 1.4dienu. 69% no visiem ceļotājiem bija vienas dienasviesi, t.i., valstī nenakšņoja; 21% ceļojums ilga 1–3 dienas, 7% – 4 līdz 7 dienas un tikai 3% valstī uzturējās ilgāk nekā 7 dienas. 66% no ārvalstu vairākdienu ceļotājiem apmetās viesnīcās, bet pārējie privātās un citās naktsmītnēs.

2008. gadā ārvalstu ceļotāji Latvijā iztērējuši 403 milj. Ls, kas ir par 65 milj.Ls vairāk nekā 2007.gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā, kā arī kapitālieguldījumi). Visvairāk naudas Latvijā tērējuši ceļotāji no Lietuvas (75 milj. Ls) un Vācijas (42 milj. Ls). Vidēji dienā ceļotāji tērējuši 51 Ls, savukārt tie valsts apmeklētāji, kuri bija apmetušies pie radiem un draugiem, dienas laikā izdeva vidēji 25 Ls.

ĀRVALSTU CEĻOTĀJUS RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
(pēc izlases veida apsekojuma datiem )

 

Robežšķērsojumu
skaits, tūkst.

Kopējie izdevumi
Latvijā,
milj. latu

Vidējais
ceļojuma ilgums,
diennaktis

Viena ceļotāja
vidējie izdevumi
diennaktī, latos

2006

4645

266.2

1.5

39

2007

5236

338.0

1.4

47

2008

5496

403.2

1.4

51


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr. 67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi