Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2009. gadā

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā ceļotāju apsekojuma rezultāti liecina, ka 2009. gadā ārvalstu ceļotāji 4,7 milj. reižu šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 14% mazāk nekā 2008.gadā.

No kopējā ārvalstu viesu skaita 72% Latvijā uzturējušies mazāk nekā 24 stundas.

28% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 72% apmetušies viesnīcās un citās tūristu mītnēs, bet 28% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 36% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

2009.gadā ārvalstu viesi Latvijā iztērējuši 344,1 milj.Ls, kas ir par 14,6% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji – 37% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 20% - no Igaunijas, 6% - no Krievijas, 6% - no Zviedrijas, 5% - no Vācijas un 4% - no Polijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 44% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 27% - darījumu kārtošanu un 20%, kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.

Informāciju par Latviju 24% vairākdienu ārvalstu ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 19% - no radiem, draugiem un paziņām, 16% - iepriekšējo apmeklējumu laikā, 12% - no darījuma pieredzes, 8% – no tūrisma rokasgrāmatām un 6% – no masu saziņas līdzekļiem.

 

Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos)


Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums

(procentos)


Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

65,0

30,2

3,1

1,7

Cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

42,9

38,9

13,6

4,6

Cilvēku atsaucība

100

62,8

31,2

4,3

1,7

Pilsētu tīrība

100

62,5

29,9

5,5

2,1

Izklaides iespējas

100

48,4

20,7

5,1

25,8

Svešvalodu zināšanas

100

53,2

33,9

9,1

3,8

 

Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2009.gadā Latvijas iedzīvotāji 3,1 milj. reižu šķērsoja Latvijas robežu, t.i., 13,2% mazāk nekā pagājušā gadā. Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 4,7 diennaktis.

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis - Lietuvu (30%), Krieviju (18%), Igauniju (11%) un 8% ir apmeklējuši Vāciju.

Pavisam 2009.gadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 408,4 milj., kas ir par 30% mazāk nekā 2008.gadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2009.gadā, atgriežoties no ārvalstīm, šķērsojuši valsts robežu, 35% bija devušies atpūtas braucienos, 28% apmeklējuši radiniekus un draugus, 20% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.

Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25-44 gadiem (54% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārvalstīm devušies galvenokārt atpūsties – 37%, apmeklēt radus un draugus – 25% un kārtot darījumus – 21%. Gados jaunākie ceļotāji (15–24 gadi) priekšroku bija devuši atpūtas braucieniem – 47%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 39%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk devās apmeklēt radus un draugus - 30%, atpūtas braucienos – 26% un piedalījās darījuma braucienos – 24%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem, uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 82%.

 

Vairākdienu Latvijas ceļotāju izmantotais transporta
veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)


Ārvalstu ceļojumu novērtējums pa valstīm
(vairākdienu ceļotāji)
(procentos)

 


Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

52,8

39,1

8,1

0,0

0,0

Baltkrievija

100

17,7

59,1

21,7

1,5

0,0

Francija

100

54,1

41,7

4,2

0,0

0,0

Igaunija

100

49,3

40,0

9,7

0,3

0,7

Krievija

100

23,8

36,8

34,7

4,4

0,3

Lietuva

100

35,1

33,8

28,3

1,0

1,8

Polija

100

43,8

25,0

30,0

1,2

0,0

Somija

100

29,7

52,3

17,7

0,3

0,0

Ukraina

100

31,5

53,3

15,2

0,0

0,0

Vācija

100

44,1

42,9

13,0

0,0

0,0

Zviedrija

100

57,6

33,6

8,8

0,0

0,0

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi