Preses relīze

Par Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par iekšzemes ceļojumiem 2009. gada 4. ceturksnī

Centrālās statiskas pārvaldes veiktais apsekojums par iedzīvotāju iekšzemes ceļojumiem* liecina, ka atpūtas braucienu ar nakšņošanu skaits 2009. gada 4. ceturksnī bija 516.1 tūkst., bet vienas dienas atpūtas braucienu skaits bija 2117.1 tūkst.

Atpūtas braucienu ar nakšņošanu skaits ir samazinājies par 34%, salīdzinot ar 2008. gada 4. ceturksnī. Ceļotāji, kas nepiedalījās atpūtas braucienos, kā galveno iemeslu minēja finansiālos apstākļus (57%), laika trūkumu (13%), intereses trūkumu (9%). Citus iemeslus minēja 21% respondentu.

Atpūtas braucienu ar nakšņošanu iecienītākais galamērķis bija Rīgas reģions – 31.9% no visiem atpūtas braucieniem ar nakšņošanu. Uz Vidzemi tika veikti 22.4%, uz Zemgali – 19.2% uz Kurzemi – 14.2%, un uz Latgali – 12.3% no visiem atpūtas braucieniem ar nakšņošanu.

Vidējais atpūtas braucienu ar nakšņošanu ilgums bija 2.0 diennaktis, tai skaitā garajiem braucieniem (4 un vairāk naktis) – 8.6 diennaktis.

Atpūtas braucieniem ar nakšņošanu priekšroku deva 11% iedzīvotāju, un viena brauciena laikā ceļotājs vidēji izdeva 17.9 Ls., kas ir 4.5 Ls mazāk nekā 2008. gada 4. ceturksnī.

Atpūtas braucieniem ar nakšņošanu nedaudz vairāk priekšroku deva sievietes (51.3%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 25-44 gadiem (42.8%).

Savukārt darījumu braucienu skaits ar nakšņošanu bija 45.1. tūkst, kas ir par 39% mazāk nekā 2008. gada attiecīgajā periodā. Šādos braucienos piedalījās 7.2 tūkst. iedzīvotāju. Tā laikā viens ceļotājs vidēji iztērēja 25.1 Ls. Darījumu braucienos vairāk bija devušies vīrieši – 60%. Visbiežāk atpūtas un darījuma braucienos ceļotāji izmantoja vieglo automobili.

Braucienos izmantotais transporta veids
(procentos)


Atpūtas braucieni ar nakšņošanu

Darījumu braucieni ar nakšņošanu

Kopā

100.0

100.0

Vieglais automobilis

69.9

54.5

Autobuss

23.5

37.6

Vilciens

6.5

5.9

Cits transports

0.1

2.0Preses izlaidums par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes ceļojumiem 2009. gadā tiks publicēts š.g. 20.maijā.

*Centrālā statistikas pārvalde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.decembra Direktīvas 95/57/EK prasībām ir veikusi iedzīvotāju apsekojumu par ceļojumiem. Sākot ar 2009. gadu, metodoloģijas izmaiņu rezultātā, tiek uzskaitīti atpūtas braucieni ar nakšņošanu, kas tika veikti savas administratīvās teritorijas ietvaros un ārpus tās (līdz šim uzskaitīja tikai tos braucienus, kuri tika veikti ārpus administratīvās teritorijas).

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr. 67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi