Galvenie rādītāji

Viesnīcu izmantošanas rādītāji

Viesnīcu darbību raksturo divi rādītāji: numuru noslogojums un gultasvietu noslogojums.

Gultasvietu noslogojumu aprēķina kopējo nakšu skaitu (izdotās gultasvietas), dalot ar reizinājumu, ko iegūst, gultasvietu summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, un dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentos.

Gultasvietu noslogojums viesnīcās

{ "query": [ { "code": "Periods", "selection": { "filter": "top", "values": ["24"] } }, { "code": "Teritoriālā vienība", "selection": { "filter": "item", "values": ["LV","LV0010000"] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": ["RATE_BED.OCC"] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/turisms/izm/isterm/TU010m.pxfalsechartLV,LV0010000Latvija,Rīgacolumn,columnfalse,falsefalse,falseprocentostrue TU010mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__isterm/TU010m.pxlv

Numuru noslogojums par vienu mēnesi tiek iegūts, kopējo nakšu skaitu (izdotie numuri), kas pavadītas viena veida tūristu mītnēs, dalot ar reizinājumu, ko iegūst, numuru summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, un dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentos.

Numuru noslogojums viesnīcās

{ "query": [ { "code": "Periods", "selection": { "filter": "top", "values": ["24"] } }, { "code": "Teritoriālā vienība", "selection": { "filter": "item", "values": ["LV","LV0010000"] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": ["RATE_ROOM.OCC"] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/turisms/izm/isterm/TU010m.pxfalsechartLV,LV0010000Latvija,Rīgacolumn,columnfalse,falsefalse,falseprocentostrue TU010mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__isterm/TU010m.pxlv

Atpakaļ uz tēmu