Statistikas tabula

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā

Tabulas kods datubāzē
TR200c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Kravu pārvadājumi un to veidi

Nosaka tonnās pēc faktiskā pārvadāto kravu svara, ieskaitot visu iesaiņojuma svaru, dažādu konteineru vai cita iepakojuma svaru, palešu svaru, uz kurām atrodas preces, taras svaru. 

Ar kravu pārvadājumiem jūras transportā saprot nosūtīto un saņemto kravu apjomus ostās.

Eksporta kravu pārvadājumi – preču pārvadājumi starp iekraušanas vietu Latvijā un izkraušanas vietu citā valstī. Preču tranzīts netiek ieskaitīts. Vilciena vagoni, kas tiek iekrauti prāmī un nogādāti tieši uz citas valsts dzelzceļa tīklu, arī tiek pieskaitīti.

Importa kravu pārvadājumi – preču pārvadājumi starp iekraušanas vietu citā valstī un izkraušanas vietu Latvijā.

Tranzīta kravu pārvadājumi – preču pārvadājumi caur Latviju starp diviem punktiem (iekraušanas/iekāpšanas un izkraušanas/izkāpšanas), kuri atrodas ārpus Latvijas. Tiek ieskaitīti arī vagoni, kuri iebrauc vai izbrauc no noteiktās valsts ar prāmi.

Pārvadājumi iekšzemes satiksmē – pārvadājumi starp diviem punktiem (iekraušanas/iekāpšanas un izkraušanas/izkāpšanas), kuri atrodas transporta līdzekļa reģistrācijas valstī. Tie var ietvert arī tranzītu caur citu valsti.

Pārvadājumi starptautiskajā satiksmē – pārvadājumi starp diviem punktiem (iekraušanas/iekāpšanas un izkraušanas/izkāpšanas), kuri atrodas divās dažādās valstīs, no kurām viena ir šī valsts. Tie var ietvert arī tranzītu caur vienu vai vairākām citām valstīm.

Pārvadājumi ārvalstīs – starptautiskie pārvadājumi, kurus veic trešajā valstī reģistrēts transporta līdzeklis. Trešā valsts ir valsts, kura nav ne iekraušanas/iekāpšanas valsts, ne izkraušanas/izkāpšanas valsts.

Komercpārvadājumi – preču pārvadājumi par atlīdzību trešo personu vārdā.

Pašpārvadājumi – preču pārvadājumi, kuri ir veikti bez atlīdzības.

Kravu apgrozība

Aprēķina tonnkilometros, summējot katras pārvadātās kravas partijas svara (tonnās) un tās pārvadājuma attāluma (kilometros) reizinājumus.