Statistikas tabula

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās

TRG530
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 16.03.2021