Statistikas tabula

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās

Tabulas kods datubāzē
TRG530
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti