Statistikas tabula

Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās

Tabulas kods datubāzē
TRG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti