Statistikas tabula

Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās

TRG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 11.05.2020