Statistikas tabula

Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1. janvārī)

Tabulas kods datubāzē
TRG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti