Statistikas tabula

Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās

Tabulas kods datubāzē
TRG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti