Statistikas tabula

Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

TRG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti