Statistikas tabula

Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās

Tabulas kods datubāzē
TRG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti