Statistikas tabula

Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās

TRG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 11.05.2020