Statistikas tabula

Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro)

Tabulas kods datubāzē
TRG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti