Statistikas tabula

Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros)

Tabulas kods datubāzē
TRG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti