Statistikas tabula

Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros)

TRG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti