Statistikas tabula

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās

Tabulas kods datubāzē
TR530c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti