Statistikas tabula

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās

Tabulas kods datubāzē
TR530c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018