Statistikas tabula

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t)

Tabulas kods datubāzē
TR250c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti