Statistikas tabula

Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās

Tabulas kods datubāzē
TR010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti