Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 49,16 milj. t kravu, kas ir par 8,4 % mazāk nekā 2009. gadā.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2010. gads

(milj. t)

2010. gada izmaiņas
% pret 2009. gadu

2010. gada

4. ceturksnis

(milj. t)

2010. gada

4. ceturkšņa izmaiņas
% pret 2009. gada

4. ceturksni

Pavisam

49,16

-8,4

12,23

-4,4

iekšzemes kravu pārvadājumi

1,26

-2,8

0,27

-22,5

eksporta kravu pārvadājumi

3,21

+44,3

0,87

+1,6 reizes

 

pārvadājumi no Latvijas ostām

1,50

+43,5

0,46

+1,7 reizes

importa kravu pārvadājumi

40,97

-13,0

9,70

-12,6

 

pārvadājumi uz Latvijas ostām

37,56

-14,8

8,84

-14,8

tranzīta kravu pārvadājumi

3,72

+21,4

1,39

+1,7 reizes

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,26 milj. t. kravu – par 36,4 tūkst. t (2,8 %) mazāk nekā 2009. gadā. Savukārt starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāja 47,90 milj. t kravu – samazinājums par 4,48 milj. t (8,5 %). 81,5 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.

Kravu pārvadājumos ar autotransportu 2010. gadā pārvadāja 46,81 milj. t kravu, kas ir par 23,8 % vairāk nekā 2009. gadā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2010. gads

(milj. t)

2010. gada izmaiņas
% pret 2009. gadu

2010. gada

4. ceturksnis

(milj. t)

2010. gada

4. ceturkšņa izmaiņas
% pret 2009. gada

4. ceturksni

Pavisam

46,81

+23,8

12,51

+16,6

iekšzemes kravu pārvadājumi

39,21

+24,1

10,26

+15,3

eksporta kravu pārvadājumi

3,23

+24,9

1,01

+49,6

importa kravu pārvadājumi

1,46

-3,6

0,38

-4,9

kravu pārvadājumi ārvalstīs

2,91

+37,0

0,86

+14,5

Lielāko daļu (83,8 % jeb 39,21 milj. t) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi pieauga par 7,61 milj. t (24,1 %). Starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 22,1 % – tika pārvadāti 7,60 milj. t kravu.

2010. gadā 33,4 % (15,64 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 24,8 % (11,61 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 12,6 % (5,92 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos pārvadāja 30,75 milj. t kravu, kas ir par 29,2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašpārvadājumos pārvadāja 16,06 milj. t kravu – pieaugums par 14,5 %.

Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem, milj. t

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2010. gadā transportēja 5,64 milj. t naftas produktu, kas ir par 49,4% vairāk nekā 2009. gadā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu kopumā 2010. gadā , salīdzinot ar 2009. gadu, turpināja samazināties.

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem, milj. pasažieru

Pa dzelzceļu 2010. gadā pārvadāja 20,86 milj. pasažieru, kas ir par 3,2 % mazāk nekā 2009. gadā. Iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 3,5 %, bet starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) pieauga par 13,1 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2010. gadā pārvadāja 124,66 milj. pasažieru – samazinājums par 13,6 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lielākā daļa (99,7 %) no ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 13,5 %, bet starptautiskajos pārvadājumos – par 22,8 %.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366681
Vida Lukaševiča

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi