Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 60.1 milj. t kravu, kas ir par 7.5% vairāk nekā 2004.gadā. Kravu pārvadājumus pa dzelzceļu veic trīs uzņēmumi, no kuriem viens - iekšzemes pārvadājumus un starptautiskos pārvadājumus, bet divi - tikai iekšzemes pārvadājumus. 2005.gada janvārī-decembrī ar dzelzceļa transportu iekšzemē transportēja 7.9 milj. t kravu, kas ir par 7.8% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. Starptautiskajos pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2005.gada divpadsmit mēnešos transportēja 52.2 milj. t kravu - par 7.4% vairāk nekā 2004.gadā. 77.7% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu pārveda 39.7 milj. t kravu, kas ir par 5.5% vairāk nekā 2004.gadā. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu transportēto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 12.5% un veidoja 0.9 milj. t kravu.

2005.gadā vēl joprojām nafta tika transportēta tikai uz Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu. Aizvadītā gada divpadsmit mēnešos pa maģistrālo naftas cauruļvadu transportētās naftas apjoms bija nedaudz pieaudzis. Pa to transportēja 14.8 milj. t naftas, kas ir par 6.6% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Savukārt pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2005.gadā transportēja 5.5 milj. t naftas produktu, kas ir par 1.1% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

2005.gadā kravu pārvadājumi ar autotransportu palielinājās. Ar šo transportu 2005.gada divpadsmit mēnešos pārvadāja 51.5 milj. t kravu, kas ir par 7.3 milj. t jeb 16.4% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Lielāko daļu (90.5%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē - 46.6 milj. t kravu, kas ir par 14.7% vairāk nekā 2004.gadā. 2005.gada janvārī-decembrī palielinājās arī starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu. 2005.gada divpadsmit mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu pārvadāja 4.9 milj. t kravu, kas ir par 36.2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk pieauga transportēto kravu apjoms pārvadājumos ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem ārvalstīs. 2005.gadā ar tiem pārvadāja 1.1 milj. t, kas ir 1.9 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Pārvadāto importa kravu apjoms 2005.gada janvārī-decembrī bija 1.8 milj. t, kas ir par 36.9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī pārvadāto eksporta kravu apjoms 2005.gada divpadsmit mēnešos ir palielinājies. Tā apjoms sasniedza 2.1 milj. t, kas ir par 18.8% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. 43.2% kravu ar autotransportu tika transportētas pašpārvadājumos. 2005.gada 12 mēnešos pašpārvadājumos pārvadāja 22.2 milj. t kravu, kas ir par 3.9% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 98.8% kravu transportēja iekšzemē. Komercpārvadājumos 2005.gada janvārī-decembrī pārvadāja 29.3 milj. t kravu, kas ir par 28.2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī šajos pārvadājumos lielākā daļa (84.2%) kravu tika transportēta iekšzemē.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2005.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2005.gada janvārī-decembrī pārvadāja 214.1 milj. pasažieru, kas ir par 9.4% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. Lielākā daļa (99.7%) regulāras satiksmes autobusu izmantojošo pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2004.gada janvāri-decembri, pieauga par 9.4%. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (77.7%) pasažieru izmantoja pilsētu satiksmes maršrutu autobusus. Tajos 2005.gadā pārvadāja 165.9 milj. pasažieru, kas ir par 13.7% vairāk nekā 2004.gada divpadsmit mēnešos. Tālsatiksmes maršrutu autobusos 2005.gada janvārī-decembrī pārvadāja 20 milj. pasažieru, kas ir par 1.8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rajonu satiksmes maršrutu autobusu pakalpojumus 2005.gadā izmantoja 27.6 milj. pasažieru. Rajonu satiksmes autobusos pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar 2004.gada janvāri-decembri, samazinājās par 6.4%. Pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies arī starptautiskajos autobusu maršrutos. To skaits saruka par 0.6 milj. pasažieru jeb par 13.2% mazāk.

Ar pilsētu elektrotransportu 2005.gadā pārvadāja 182.3 milj. pasažieru, kas ir par 3% vairāk nekā 2004.gadā. 2005.gada janvārī-decembrī ar tramvajiem pārvadāja 90.9 milj. pasažieru - par 3.4% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī, bet ar trolejbusiem pārvadāja 91.4 milj. pasažieru - par 2.7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2005.gadā pa dzelzceļu pārvadāja 25.9 milj. pasažieru, kas ir par 8.8% vairāk nekā 2004.gadā. Šo transportu izmantojušo pasažieru skaits pieauga gan iekšzemes, gan starptautiskajā satiksmē. 2005.gada divpadsmit mēnešos iekšzemē pa dzelzceļu pārvadāja 25.5 milj. pasažieru, kas ir par 8.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, bet starptautiskajā satiksmē - 0.4 milj. pasažieru, kas ir par 7.4% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa

Tālr.7366810

Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi