Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2006.g. 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1. ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 14 milj. t kravu, kas ir par 5.7% mazāk nekā 2005.gada 1. ceturksnī. Kravu pārvadājumus pa dzelzceļu veic trīs uzņēmumi, no kuriem viens - iekšzemes pārvadājumus un starptautiskos pārvadājumus, bet divi - tikai iekšzemes pārvadājumus. 2006.gada janvārī-martā ar dzelzceļa transportu iekšzemē pārvadāja 1.7 milj. t kravu, kas ir par 18.2% vairāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Starptautiskajos pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2006.gada pirmajos trīs mēnešos transportēja 12.3 milj. t kravu - par 8.3% mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. 77.4% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu pārveda 9.3 milj. t kravu, kas ir par 10.2% mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir palielinājies par 14.5% un veidoja 0.2 milj. t kravu.

2006.gada 1.ceturksnī kravu pārvadājumi ar autotransportu palielinājās. Ar to 2006.gada pirmajos trīs mēnešos pārvadāja 11.8 milj. t kravu, kas ir par 1.3 milj. t jeb 12% vairāk nekā 2005.gada janvārī-martā. Lielāko daļu (88.5%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē. Iekšzemē šajā periodā pārvadāja 10.5 milj. t kravu, kas ir par 8.7% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. 2006.gada janvārī-martā būtiski palielinājušies starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu, kas veidoja 1.3 milj. t kravu, kas ir par 46% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga eksporta kravu pārvadājumi. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms 2006.gada pirmajos trīs mēnešos bija 0.7 milj. t, kas ir 1.8 reizes vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Importa kravu apjoms 2006.gada 1.ceturksnī bija 0.3 milj. t, kas ir par 6.5% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem ārvalstīs 2006.gada 1.ceturksnī pārvadāja 0.3 milj. t, kas ir par 47.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos.

Autotransporta kravu pašpārvadājumi un komercpārvadājumi
pa satiksmes veidiem 2006.gada 1.ceturksnī, (%)

43.5% kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos. 2006.gada 1.ceturksnī pašpārvadājumos pārvadāja 5.1 milj. t kravu, kas ir par 19.4% vairāk nekā 2005.gada janvārī-martā. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 99.2% kravu transportēja iekšzemē. Komercpārvadājumos 2006.gada janvārī-martā pārvadāja 6.7 milj. t kravu, kas ir par 6.9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī šajos pārvadājumos lielākā daļa (80.4%) kravu tika transportēta iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem, (milj. t)

Pa maģistrālo naftas cauruļvadu transportētās naftas apjoms joprojām turpināja samazināties, jo nafta tika transportēta tikai uz Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu. 2006.gada 1.ceturksnī pa maģistrālo naftas cauruļvadu transportēja 2.9 milj. t naftas, kas ir par 3% mazāk nekā 2005.gada janvārī-martā. Savukārt pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms pieauga. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2006.gada pirmajos trīs mēnešos transportēja 1.6 milj. t naftas produktu, kas ir par 13.7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2006.gada janvārī-martā ir palielinājies. 2006.gada pirmajos trīs mēnešos pa dzelzceļu pārvadāja 5.9 milj. pasažieru, kas ir par 7.6% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. 2006.gada pirmajos trīs mēnešos iekšzemē pa dzelzceļu pārvadāja 5.8 milj. pasažieru, kas ir par 7.8% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Starptautiskajā satiksmē dzelzceļa pakalpojumus izmantoja 0.1 milj. pasažieru - par 5.9% mazāk nekā 2005.gada janvārī-martā.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2006.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir palielinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2006.gada janvārī-martā pārvadāja 52 milj. pasažieru, kas ir par 3.9% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Lielākā daļa (99.8%) regulārās satiksmes autobusu izmantojošo pasažieru tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2005.gada 1.ceturksni, pieauga par 3.9%. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (77.7%) pasažieru izmantoja pilsētu satiksmes maršrutu autobusus, ar kuriem tika pārvadāti 40.3 milj. pasažieru, kas ir par 4.9% vairāk nekā 2005.gada pirmajos trīs mēnešos. Rajonu satiksmes maršrutu autobusu pakalpojumus 2006.gada 1.ceturksnī izmantoja 6.9 milj. pasažieru. Rajonu satiksmes autobusos pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-martu, pieaudzis par 1.8%. 2006.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, nedaudz (par 1.9%) samazinājies tālsatiksmes maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits. Šajos maršrutos 2006.gada 1.ceturksnī pārvadāja 4.7 milj. pasažieru.

Ar pilsētu elektrotransportu 2006.gada 1.ceturksnī pārvadāja 47.8 milj. pasažieru, kas ir par 4.1% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. 2006.gada janvārī-martā ar tramvajiem pārvadāja 23.5 milj. pasažieru - par 3.8% vairāk nekā 2005.gada janvārī-martā, bet ar trolejbusiem pārvadāja 24.3 milj. pasažieru - par 4.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem

(milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi