Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2006.g. 1.pusgadā


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1.pusgadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 28.2 milj. t kravu, kas ir par 5% mazāk nekā 2005.gada 1. pusgadā. Kravu pārvadājumus pa dzelzceļu veic trīs uzņēmumi, no kuriem viens - iekšzemes pārvadājumus un starptautiskos pārvadājumus, bet divi - tikai iekšzemes pārvadājumus. 2006.gada janvārī-jūnijā ar dzelzceļa transportu iekšzemē pārvadāja 3.8 milj. t kravu, kas ir par 9.2% vairāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Starptautiskajos pārvadājumos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 24.4 milj. t kravu - par 6.9% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. 76.4% no starptautiskajiem kravu pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāja 18 milj. t kravu, kas ir par 10.5% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.pusgadu, ir palielinājies par 50.6% un veidoja 0.6 milj. t kravu.

Ar autotransportu 2006.gada sešos mēnešos pārvadāja 24.2 milj. t kravu, kas ir par 1.4 milj. t jeb 6.3% vairāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Lielāko daļu (87.4%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē. Iekšzemē šajā periodā transportēja 21.1 milj. t kravu, kas ir par 2.6% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. 2006.gada sešos mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu pārvadāja 3.1 milj. t kravu, kas ir par 41.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga eksporta kravu pārvadājumi. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms 2006.gada sešos mēnešos bija 1.5 milj. t, kas ir 1.6 reizes vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Importa kravu apjoms 2006.gada 1.pusgadā bija 0.9 milj. t, kas ir par 18.6% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-jūnijā. Ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem ārvalstīs pārvadāja 0.7 milj. t, kas ir par 33.9% vairāk.

 

Autotransporta kravu pašpārvadājumi un komercpārvadājumi
pa satiksmes veidiem 2006.gada 1.pusgadā

42.6% kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos. 2006.gada 1.pusgadā pašpārvadājumos transportēja 10.3 milj. t kravu, kas ir par 3.5% vairāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 98.8% kravu pārvadāja iekšzemē. Komercpārvadājumos 2006.gada janvārī-jūnijā transportēja 13.9 milj. t kravu, kas ir par 8.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī šajos pārvadājumos lielākā daļa (79%) kravu tika pārvadātas iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. t)

Lai gan nafta tika transportēta tikai uz Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu, 2006.gada 1.pusgadā pa maģistrālo naftas cauruļvadu transportētās naftas apjoms bija nedaudz pieaudzis. 2006.gada janvārī-jūnijā pa maģistrālo naftas cauruļvadu transportēja 7 milj. t naftas, kas ir par 4.1% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Arī pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms ir pieaudzis. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2006.gada sešos mēnešos transportēja 3.4 milj. t naftas produktu, kas ir par 17.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2006.gada janvārī-jūnijā ir palielinājies. 2006.gada 1.pusgadā pa dzelzceļu pārvadāja 12.9 milj. pasažieru, kas ir par 7.1% vairāk nekā 2005.gada sešos mēnešos. Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu noteica iekšzemes satiksmē pārvadāto pasažieru skaita kāpums. 2006.gada sešos mēnešos iekšzemē pa dzelzceļu pārvadāja 12.7 milj. pasažieru, kas ir par 7.2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāja 0.2 milj. pasažieru - par 1.1% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2006.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.pusgadu, ir palielinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2006.gada janvārī-jūnijā pārvadāja 106 milj. pasažieru, kas ir par 5.2% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Lielākā daļa (99.7%) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2005.gada 1.pusgadu, pieauga par 5.1% un bija 105.7 milj. pasažieru. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (77.4%) pasažieru izmantoja pilsētu satiksmes maršrutu autobusu pakalpojumus. Pilsētu satiksmes autobusos 2006.gada 1.pusgadā pārvadāja 81.9 milj. pasažieru, kas ir par 6.2% vairāk nekā 2005.gada sešos mēnešos. Rajonu satiksmes maršrutu autobusu pakalpojumus 2006.gada 1.pusgadā izmantoja 14.1 milj. pasažieru. Rajonu satiksmes autobusos pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-jūniju, pieauga par 3.3%. 2006.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.pusgadu, nedaudz (par 0.7%) samazinājies tālsatiksmes maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits. Šajos maršrutos 2006.gada sešos mēnešos pārvadāja 9.7 milj. pasažieru.

Ar pilsētu elektrotransportu 2006.gada 1.pusgadā pārvadāja 95 milj. pasažieru, kas ir par 4.3% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Ar tramvajiem 2006.gada janvārī-jūnijā pārvadāja 47.2 milj. pasažieru - par 4.3% vairāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā, bet ar trolejbusiem - 47.8 milj. pasažieru, kas veidoja pieaugumu 4.2% apmērā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi