Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2007.g.1.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada 1.ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 12.1 milj. t kravu, kas ir par 3.9% mazāk nekā 2006.gada 1. ceturksnī. Ar dzelzceļa transportu iekšzemē pārvadāja 0.3 milj. t kravu, kas ir par 11.1% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. Starptautiskajos pārvadājumos ar dzelzceļa transportu transportēja 11.8 milj. t kravu - par 3.7% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. 78.7% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu pārveda 8.9 milj. t kravu, kas ir par 3.6% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir palielinājies par 59% un veidoja 0.4 milj. t kravu.

2007.gada 1.ceturksnī kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies. Ar to transportēja 10.9 milj. t kravu, kas ir par 0.9 milj. t jeb 7.4% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. Lielāko daļu (82.8%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur tika pārvadāti 9 milj. t kravu, kas ir par 13.5% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. 2007.gada pirmajos trīs mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu pārvadāja 1.9 milj. t kravu, kas ir par 39.3% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga importa kravu pārvadājumi. Importa kravu pieaugumu galvenokārt noteica celtniecības materiālu pārvadājumu pieaugums. Importa kravu apjoms 2007.gada 1.ceturksnī bija 0.6 milj. t, kas ir 1.7 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms 2007.gada pirmajos trīs mēnešos bija 0.9 milj. t, kas ir par 20.4% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. 2007.gada 1.ceturksnī ar Latvijā reģistrētajiem automobiļiem ārvalstīs pārvadāja 0.4 milj. t, kas ir par 47% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos.

Autotransporta kravu pašpārvadājumi un komercpārvadājumi
pa satiksmes veidiem 2007.gada 1.ceturksnī
(%)

2007.gada 1. ceturksnī komercpārvadājumu apjoms sasniedza 74.3% no kopējā kravu pārvadājumu ar autotransportu apjoma. Komercpārvadājumos 2007.gada janvārī-martā pārvadāja 8.1 milj. t kravu, kas ir par 21.2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielākā daļa (78.3%) kravu tika pārvadātas iekšzemē.

2007.gada pirmajā ceturksnī 25.7% kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos. Tas kopumā veidoja 2.8 milj. t kravu, kas ir par 45% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 95.7% kravu transportēja iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

2006.gada augustā pilnībā tika pārtraukta naftas transportēšana pa naftas cauruļvadu. Savukārt pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms pieauga. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2007.gada pirmajos trīs mēnešos transportēja 1.9 milj. t naftas produktu, kas ir par 17.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2007.gada janvārī-martā ir palielinājies. 2007.gada pirmajos trīs mēnešos pa dzelzceļu pārvadāja 6.1 milj. pasažieru, kas ir par 3.6% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu noteica kā iekšzemes satiksmē, tā arī starptautiskajā satiksmē pārvadāto pasažieru skaita kāpums. 2006.gada pirmajos trīs mēnešos iekšzemē pa dzelzceļu pārvadāja 6 milj. pasažieru, kas ir par 3.5% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu 2007.gada 1.ceturksnī pārvadāja 0.1 milj. pasažieru - par 19.2% vairāk nekā 2006.gada janvārī-martā.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2007.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir samazinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2007.gada janvārī-martā pārvadāja 51.2 milj. pasažieru, kas ir par 1.7% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Lielākā daļa (99.8%) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2006.gada 1.ceturksni, samazinājies par 1.7%. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (77.7%) pasažieru izvēlējās pilsētu satiksmes maršrutu autobusu pakalpojumus. Pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem 2007.gadā ir samazinājušies par 0.2%, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-martu.

Ar pilsētu elektrotransportu 2007.gada 1.ceturksnī pārvadāja 45.1 milj. pasažieru, kas ir par 5.7% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Ar tramvajiem - 23.1 milj. pasažieru, tas ir, par 1.8% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā, bet ar trolejbusiem 22 milj. pasažieru, kas veidoja samazinājumu 9.5% apmērā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi