Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2007.g. pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gada 1.pusgadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 25.5 milj. t kravu, kas ir par 0.1 % mazāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0.9 milj. t kravu, kas ir par 19.8 % mazāk nekā 2006.gada janvārī - jūnijā. Starptautiskajos pārvadājumos - 24.6 milj. t kravu - par 0.8 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. 77.6 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu pārveda 18.4 milj. t kravu, kas ir par 2.2 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. pusgadu, ir palielinājies par 8.2 % un veidoja 0.7 milj. t kravu.

2007. gada 1. pusgadā ir palielinājušies kravu pārvadājumi ar autotransportu. Ar to 2007. gada pirmajos sešos mēnešos pārvadāja 29.4 milj. t kravu, kas ir par 5.3 milj. t jeb 22 % vairāk nekā 2006. gada janvārī - jūnijā. Lielāko daļu (86.1 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 25.3 milj. t kravu, kas ir par 20.4 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Būtiski palielinājušies arī starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu. 2007. gada pirmajos sešos mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu pārvadāja 4.1 milj. t kravu, kas ir par 33.5 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga importa kravu pārvadājumi. Importa kravu apjoms 2007. gada 1. pusgadā bija 1.4 milj. t, kas ir par 57.9 % vairāk nekā iepriekšējā gada 1. pusgadā. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms veidoja 1.8 milj. t, kas ir par 17.9 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Pieaudzis arī ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem pārvadāto kravu apjoms ārvalstīs. 2007. gada 1. pusgadā ar Latvijā reģistrētajiem automobiļiem ārvalstīs pārvadāja 0.9 milj. t, kas ir par 36.9 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos.

Autotransporta kravu pašpārvadājumi un komercpārvadājumi
pa satiksmes veidiem 2007. gada 1. pusgadā
(%)

2007. gada 1. pusgadā komercpārvadājumu apjoms bija 70.8 % no kopējā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoma. Komercpārvadājumos 2007. gada janvārī - jūnijā pārvadāja 20.8 milj. t kravu, kas ir 1.5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Komercpārvadājumos lielākā daļa (81.5 %) kravu tika transportētas iekšzemē.

2007. gada pirmajā pusgadā 29.2 % kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos. Pašpārvadājumos transportēja 8.6 milj. t kravu, kas ir par 15.9 % mazāk nekā 2006. gada janvārī - jūnijā. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 97.4 % kravu transportēja iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. t)

2006. gada augustā pilnībā tika pārtraukta naftas transportēšana pa naftas cauruļvadu. Savukārt pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms 2007. gada 1. pusgadā nedaudz pieauga, lai gan 2. ceturksnī bija naftas produktu transportēšanas samazinājums. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2007. gada 1. pusgadā transportēja 3.5 milj. t naftas produktu, kas ir par 1 % vairāk nekā iepriekšējā gada 1. pusgadā.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2007. gada janvārī - jūnijā ir palielinājies. Šo transportu izmantoja 13.2 milj. pasažieru, kas ir par 5.7 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu noteica kā iekšzemes, tā arī starptautiskajā satiksmē pārvadāto pasažieru skaita pieaugums. 2007. gada pirmajos sešos mēnešos iekšzemē pa dzelzceļu pārvadāja 13 milj. pasažieru, kas ir par 5.6% vairāk nekā iepriekšējā gada 1. pusgadā. Starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāja 0.2 milj. pasažieru - par 8.3 % vairāk nekā 2006. gada janvārī -jūnijā.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2007. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. pusgadu, ir samazinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāja 100.3 milj. pasažieru, kas ir par 5.5 % mazāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Lielākā daļa (99.7 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2006. gada 1. pusgadu, samazinājies par 5.4 %. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (77.1 %) pasažieru pārvietojās ar pilsētu satiksmes maršrutu autobusiem. Pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir samazinājušies par 18.1 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri - jūniju.

Ar pilsētu elektrotransportu 2007. gada 1.pusgadā pārvadāja 86.6 milj. pasažieru, kas ir par 8.8 % mazāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Tramvaju pakalpojumus izmantoja 44.3 milj. pasažieru - par 6 % mazāk nekā 2006. gada janvārī - jūnijā, bet trolejbusiem pārvietojās 42.3 milj. pasažieru, kas ir par 11.5 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi