Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2008. gada deviņos mēnešos

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 9 mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 40,9 milj. t kravu, kas ir par 6,3% vairāk nekā 2007. gada analoģiskā laika posmā.

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā pa satiksmes veidiem (milj. t)

2008. g. 9 mēneši

2008.g. 9 mēn. % pret 2007. g.  9 mēn.

2008. g. 3. cet.

2008. g. 3. cet. % pret 2008. g.  2. cet

Pavisam

40.9

106.3

13.0

96.9

   tai skaitā:

 iekšzemes kravu pārvadājumi

1.3

85.0

0.5

133.3

 eksporta kravu pārvadājumi

2.0

110.0

0.7

111.6

 importa kravu pārvadājumi

34.0

108.1

10.8

96.6

 tranzīta kravu pārvadājumi

3.6

97.5

1.0

80.8

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem, ir samazinājies par 15% un veidoja 1,3 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 39,6 milj. t kravu – par 7,2 % vairāk nekā 2007. gada 9 mēnešos. 79,6% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām.

2008. gada 9 mēnešos kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies –  tika pārvadāts 43,1 milj. t kravu, kas ir par 3,1 milj. t jeb 6,6% mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa satiksmes veidiem (milj. t)

2008. g. 9 mēneši

2008. g. 9 mēn. % pret 2007. g.  9mēn.

2008. g. 3. cet.

2008. g. 3. cet. % pret 2008. g.  2.cet

Pavisam

43.1

93.4

17.0

122.5

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

36.8

91.9

14.8

125.6

eksporta kravu pārvadājumi

2.6

98.4

0.9

115.1

importa kravu pārvadājumi

1.8

82.6

0.6

85.7

kravu pārvadājumi ārvalstīs

1.9

145.0

0.7

112.7

Lielāko daļu (85,4%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur transportēja 36,8 milj. t kravu, kas ir par 8,1 % mazāk nekā 2007. gada 9 mēnešos. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2008. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 2,9% – tika pārvadātas 6,3 milj. t kravu.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos transportēja 30,7 milj. t kravu, kas ir tikai par 0,1% mazāk nekā iepriekšējā gada  9 mēnešos, pašpārvadājumos –  12,4 milj. t kravu, kas ir par 19,7% mazāk nekā 2007. gada 9 mēnešos.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2008. gada 9 mēnešos transportēja 4 milj. t naftas produktu, kas ir par 19,6% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trijos ceturkšņos.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pa dzelzceļu 2008. gada 9 mēnešos pārvadāja 20,3 milj. pasažieru, kas ir par 2,7% mazāk nekā pagājušā gada 9 mēnešos. Salīdzinot ar 2007. gada 9 mēnešiem, par 2,6% samazinājies iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits, kas 2008. gada 9 mēnešos veidoja 20 milj. pasažieru. Starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu tika pārvadāti 0,3 milj. pasažieru – kritums par 8,6%.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2008. gada 9 mēnešos pārvadāja 138,3 milj. pasažieru, kas ir par 4,9% mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Lielākā daļa (99,7%) regulāras satiksmes autobusu izmantojušo pasažieru tika pārvadāti iekšzemē. To skaits, salīdzinot ar 2007. gada 9 mēnešiem, ir samazinājies par 4,9%, bet pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir sarukuši par 3,5%.

Ar pilsētu elektrotransportu 2008. gada 9 mēnešos pārvadāja 124,8 milj. pasažieru, kas ir par 8% mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Tramvajus izmantoja 65,6 milj. pasažieru, kas ir par 4,6% mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos, bet trolejbusus – 59,2 milj. pasažieru - kritums par 11,6%.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi