Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2009. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada 1. ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 14.2 milj. t kravu, kas ir par 1.1% mazāk nekā 2008. gada pirmajos trijos mēnešos.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa satiksmes veidiem


2009 I (milj. t)

2009 I % pret
2008 I

2009 I % pret
2008 IV

Pavisam

14.2

98.9

93.6

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

0.3

87.1

81.7

eksporta kravu pārvadājumi

0.6

107.7

82.3

importa kravu pārvadājumi

12.5

103.5

95.5

tranzīta kravu pārvadājumi

0.8

58.0

81.4


Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir samazinājies par 12.9% un veidoja 0.3 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2009. gada 1. ceturksnī pārvadāja 13.9 milj. t kravu – par 0.8% mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī. 86% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām.

2009. gada 1. ceturksnī kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies - tika pārvadāti 7.3 milj. t kravu, kas ir par 40.2% mazāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa satiksmes veidiem


2009 I (milj. t)

2009 I % pret
2008 I

2009 I % pret
2008 IV

Pavisam

7.3

59.8

64.2

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

6.0

58.9

63.0

eksporta kravu pārvadājumi

0.7

70.2

86.5

importa kravu pārvadājumi

0.3

53.1

48.2

kravu pārvadājumi ārvalstīs

0.3

64.8

71.0


Lielāko daļu (82.1%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē – 6milj.t kravu, kas ir par 41.1% mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem trim mēnešiem, samazinājušies par 35.8% (kopumā tika pārvadāti 1.3 milj. t kravu).

2009.gada 1.ceturksnī 23.3% (1.7 milj. t) ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, 19.5% (1.4 milj. t) – metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 18.1% (1.3 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi, iespieddarbi un ierakstīti informācijas nesēji.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2009. gada 1. ceturksnī transportēja 4.1 milj. t kravu, kas ir par 51.5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Pašpārvadājumos - 3.2 milj. t kravu, kas ir par 14.7% mazāk nekā 2008.gada 1.ceturksnī.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)


Pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms ir samazinājies. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2009. gada 1. ceturksnī transportēja 1.5 milj. t naftas produktu, kas ir par 2.9% mazāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2009.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada pirmajiem trim mēnešiem, ir samazinājušies.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)


Pa dzelzceļu 2009. gada 1. ceturksnī pārvadāja 5.6 milj. pasažieru, kas ir par 5.7% mazāk nekā pagājušā gada 1. ceturksnī. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, iekšzemes satiksmi izmantojošo pasažieru skaits ir samazinājies par 5.5%, bet starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits ir sarucis par 20%.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2009. gada 1. ceturksnī pārvadāja 40.6 milj. pasažieru, kas ir par 11.8% mazāk nekā 2008. gada 1. ceturksnī. Lielākā daļa (99.8%) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita braucienus veica iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2008. gada janvāri – martu, ir samazinājies par 11.8%, bet pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir sarukuši par 16.7%. Jāpiebilst, ka regulāras satiksmes autobusu maršrutu skaits 2009. gada 1. ceturksnī tika samazināts par 7.8%.

Ar pilsētu elektrotransportu 2009. gada 1. ceturksnī pārvadāja 38.7 milj. pasažieru, kas ir par 14.2% mazāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits kritās par 12.7%, bet ar tramvajiem – par 15.6%.

(03.06.2009. Precizēta 3. rindkopa no apakšas un diagramma par pasažieru pārvadājumiem pa transporta veidiem)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi