Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2010. gada deviņos mēnešos

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada deviņos mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 36,9 milj. t kravu, kas ir par 9,7 % mazāk nekā 2009. gada pirmajos trijos ceturkšņos.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2010. gada janvāris–septembris

(milj. t)

2010. gada janvāra–septembra izmaiņas % pret 2009. gada janvāri–septembri

2010. gada jūlijs–septembris

(milj. t)

2010. gada jūlija–septembra izmaiņas % pret 2009. gada jūliju–septembri

Pavisam

36,93

-9,7

11,65

-8,4

iekšzemes kravu pārvadājumi

0,99

+4,3

0,44

+23,5

eksporta kravu pārvadājumi

2,34

+38,7

0,70

+27,1

 

pārvadājumi no Latvijas ostām

1,04

+33,8

0,34

+27,0

importa kravu pārvadājumi

31,27

-13,1

9,45

-15,0

 

pārvadājumi uz Latvijas ostām

28,71

-14,8

8,70

-16,3

tranzīta kravu pārvadājumi

2,33

+2,8

1,06

+52,6

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1 milj. t. kravu – par 40,9 tūkst. t (4,3 %) vairāk nekā 2009. gada janvārī–septembrī. Savukārt starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos transportēja 35.9 milj. t kravu – samazinājums par 4 milj. t (10 %). 82,8 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.

Kravu pārvadājumos ar autotransportu 2010. gada deviņos mēnešos pārvadāja 34,5 milj. t kravu, kas ir par 27,4 % vairāk nekā 2009. gada attiecīgajā laika periodā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2010. gada janvāris–septembris

(milj. t)

2010. gada janvāra–septembra izmaiņas % pret 2009. gada janvāri–septembri

2010. gada jūlijs–septembris

(milj. t)

2010. gada jūlija–septembra izmaiņas % pret 2009. gada jūliju–septembri

Pavisam

34,52

+27,4

14,10

+21,1

iekšzemes kravu pārvadājumi

29,18

+28,6

12,26

+21,7

eksporta kravu pārvadājumi

2,23

+16,7

0,81

+29,9

importa kravu pārvadājumi

1,09

-3,2

0,38

+3,3

kravu pārvadājumi ārvalstīs

2,02

+47,8

0,65

+12,9

Lielāko daļu (84,5 % jeb 29,2 milj. t) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi pieauga par 6,5 milj. t (28,6 %) Starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 21,3 % – tika pārvadāti 5,3 milj. t kravu.

2010. gada pirmajos trijos ceturkšņos 32,9 % (11,4 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 25,7 % (8,9 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti un 13,5 % (4,7 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos transportēja 22,1 milj. t kravu, kas ir par 31,6 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–septembrī. Pašpārvadājumos - 12,4 milj. t kravu – pieaugums par 20,5 %.

Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem, milj. t

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2010. gada janvārī–septembrī transportēja 4,3 milj. t naftas produktu, kas ir par 39% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu kopumā 2010. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2009. gada pirmajiem trim ceturkšņiem, joprojām turpināja samazināties.

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem, milj. pasažieru

Pa dzelzceļu 2010. gada deviņos mēnešos pārvadāja 16 milj. pasažieru, kas ir par 4 % mazāk nekā 2009. gada janvārī–septembrī. Iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits saruka par 4,3 %, bet starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) pieauga par 14,6 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2010. gada pirmajos trijos ceturkšņos pārvadāja 93,2 milj. Pasažieru, kas ir par 15,4 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Lielākā daļa (99,6 %) pasažieru tika pārvadāti iekšzemē. To skaits samazinājās par 15,3 %, bet starptautiskajos pārvadājumos – par 21,1 %.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi