Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2010. gada 1. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada 1. ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 13,3 milj. t kravu, kas ir par 6,6 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī

 
Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem
(milj. t)
 
2010 I cet.
(milj. t)
2010 I cet. izmaiņas % pret 2009 I cet.
2010 I cet. izmaiņas % pret 2009 IV cet.
Pavisam
13,28
-6,6
+3,9
 
iekšzemes kravu pārvadājumi
0,30
-5,4
-11,6
 
eksporta kravu pārvadājumi
0,91
+56,6
+69,5
 
importa kravu pārvadājumi
11,31
-9,6
+1,8
 
tranzīta kravu pārvadājumi
0,76
-5,7
-5,0
 
Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gadu attiecīgo laika periodu, ir samazinājies par 17,3 tūkst. t (5,4 %) un veidoja 0,3 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos - 13 milj. t kravu jeb par 0,9 milj. t (6,6 %) mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. 79,3 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.
 
2010. gada 1. ceturksnī kravu pārvadājumi ar autotransportu ir palielinājušies – tika pārvadāti 8,9 milj. t kravu, kas ir par 19,8 % vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī.
 
Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem
 
 
2010 I cet.
(milj. t)
2010 I cet. izmaiņas % pret 2009 I cet.
2010 I cet. izmaiņas % pret 2009 IV cet.
Pavisam
8,88
+19,8
-17,2
 
iekšzemes kravu pārvadājumi
7,22
+18,6
-19,0
 
eksporta kravu pārvadājumi
0,70
+4,7
+3,5
 
importa kravu pārvadājumi
0,31
+8,3
-20,5
 
kravu pārvadājumi ārvalstīs
0,65
+75,9
-13,0
 
Lielāko daļu (81,2 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 7,2 milj. t kravu, kas ir par 1,1 milj. t (18,6 %) vairāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 25,3 % – tika pārvadāti 1,7 milj. t kravu.
 
2010. gada 1. ceturksnī 37,3 % (3,3 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, 17,9 % (1,6 milj. t) – metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 16,2 % (1,4 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.
 
Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2010. gada 1. ceturksnī transportēja 5,8 milj. t kravu, kas ir par 42,2 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–martā. Pašpārvadājumos pārvadāja 3,1 milj. t kravu, kas ir par 8 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī.
 
Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. t)

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2010. gada 1. ceturksnī transportēja 1,5 milj. t naftas produktu, kas ir par 1,1 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–martā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 1. ceturksni, ir samazinājušies.

 

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pa dzelzceļu 2010. gada 1. ceturksnī pārvadāja4,9 milj. pasažieru, kas ir par 12,6 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 12,9 %, bet starptautiskajā satiksmē pieaudzis par 11,2 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2010. gada 1. ceturksnī pārvadāja 31,4 milj. pasažieru, kas ir par 23,5 % mazāk nekā 2009. gada 1. ceturksnī. Lielākā daļa (99,7 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita pārvietojās iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2009. gada janvāri–martu, ir samazinājies par 23,6 %, bet pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem – par 8,3 %.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi