Kartes un telpiskie dati

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2019. gadā

Publicēšanas datums
Periods
Par 2019. gadu
Teritorija/mērogs
Latvija (līnijveida objekti)
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas saistītas ar šo datu vizualizāciju