Galvenie rādītāji

Ceļu satiksmes negadījumi

Ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis.

Ceļu satiksmes negadījumi (uz 1000 iedzīvotājiem)

{ "query": [ { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "ACCIDENTS_DEATHS_TTHSD_POP", "ACCIDENTS_INJURIES_TTHSFD_POP" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/negad/ikgad/TRG400.pxfalseanyACCIDENTS_DEATHS_TTHSD_POP,ACCIDENTS_INJURIES_TTHSFD_POPbojā gājušie,ievainotieline,linefalse,falsefalse,falsefalse,falsetrue TRG400http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__negad__ikgad/TRG400.pxlv

Līdz 2003. gadam par bojā gājušajiem ceļu satiksmes negadījumos uzskata tos, kuri miruši negadījuma vietā vai 7 dienu laikā pēc negadījuma. No 2004. gada par bojā gājušajiem uzskata tos, kas miruši negadījuma vietā vai 30 dienu laikā pēc negadījuma.

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "1990", "1995", "2000", "2005", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "ACCIDENTS", "ACCIDENTS_DEATHS", "ACCIDENTS_DEATHS1", "ACCIDENTS_DEATHS2", "ACCIDENTS_DEATHS3", "ACCIDENTS_DEATHS4", "ACCIDENTS_DEATHS_Y_LE14" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/negad/ikgad/TRG400.pxACCIDENTS:ACCIDENTS_DEATHS:ACCIDENTS_DEATHS1:ACCIDENTS_DEATHS2:ACCIDENTS_DEATHS3:ACCIDENTS_DEATHS4:ACCIDENTS_DEATHS_Y_LE1410horizontalACCIDENTS=Ceļu satiksmes negadījumu skaits (kuros ir cietušie),ACCIDENTS_DEATHS=Bojā gājušo cilvēku skaits pavisam,ACCIDENTS_DEATHS1=gājēji,ACCIDENTS_DEATHS2=pasažieri,ACCIDENTS_DEATHS3=vadītāji,ACCIDENTS_DEATHS4=velosipēdisti un mopēdisti,ACCIDENTS_DEATHS_Y_LE14=No kopskaita bojā gājuši bērni (līdz 14 gadu vecumam)Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitsTRG400http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__negad__ikgad/TRG400.px100%lvfalse

Atpakaļ uz tēmu