Statistikas tabula

Veselības stāvokļa pašnovērtējums pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

Tabulas kods datubāzē
VPG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Veselības pašnovērtējums [EU-SILC apsekojums]

EU-SILC apsekojumā katru gadu tiek uzdoti jautājumi par veselības pašnovērtējumu. Respondenti sniedz atbildes uz jautājumiem:

  • "Kāds ir Jūsu vispārējais veselības stāvoklis?"
  • "Vai Jums ir kāda ilgstoša slimība vai ilgstoša veselības problēma?"
  • "Cik lielā mērā kāda veselības problēma vismaz pēdējo 6 mēnešu laikā ir Jūs ierobežojusi veikt aktivitātes, ko cilvēki parasti dara?"
  • "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis gadījums, kad Jums patiešām bija nepieciešams pārbaudīt savu veselību vai ārstēties pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu)? Vai Jūs pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) pārbaudījāt savu veselību vai ārstējāties ikreiz, kad Jums tas patiešām bija nepieciešams? Kāds bija galvenais iemesls tam, kāpēc nepārbaudījāt savu veselību vai neārstējāties pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu)?"
  • "Vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis gadījums, kad Jums patiešām bija nepieciešams pārbaudīt vai ārstēt zobus? Vai Jūs pārbaudījāt vai ārstējāt zobus ikreiz, kad Jums tas patiešām bija nepieciešams? Kāds bija galvenais iemesls tam, kāpēc Jūs nepārbaudījāt vai neārstējāt zobus?"